>WDir<< Code starts here -->\n

\n"; if (substr($wd_PathParam,-1,1) <> "/") $wd_PathParam .= "/"; if (($wd_PathParam == "./") || ($wd_PathParam == "/")) $wd_PathParam = ""; if (substr($wd_PathParam,0,2) == "./") $wd_PathParam = substr($wd_PathParam,2); $wd_path = $pth['folder']['base'] . $wd_PathParam; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['debug'])) { $wdo .= "Path-Parameter: $wd_PathParam
"; $wdo .= "Fileserver-Dir: $wd_path
"; $wdo .= "HTTP_HOST: " . $_SERVER['HTTP_HOST'] . "
"; $wdo .= "PHP_SELF: " . $_SERVER['PHP_SELF'] . "
"; $wdo .= "
"; } $d = dir($wd_path); $wd_fnames = array(); $wd_ftypes = array(); $fcount = 0; while (false !== ($entry = $d->read())) { if ($entry != "." && $entry != "..") { if ((eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_hiddenfiles'])) || (substr($entry,0,1) != '.')) { $fcount++; array_push($wd_fnames, $entry); array_push($wd_ftypes, filetype($wd_path."/".$entry)); } } } $d->close(); $fcount--; $wd_lowfnames = array_map('strtolower', $wd_fnames); array_multisort($wd_ftypes, $wd_lowfnames, $wd_fnames); $wd_http = "http://" . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['PHP_SELF']; $wd_http = substr($wd_http,0,strrpos($wd_http,'/')+1); if (substr($wd_http,-4,4) == '/'.$sl.'/') $wd_http = substr($wd_http,0,strlen($wd_http)-3); if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_path'])) { $wdo .= "" . " Path: " . $wd_http.$wd_PathParam. " " . "

\n"; } $wdo .= ""; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_colheader'])) { $wdo .= ""; $wdo .= ""; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_size'])) $wdo .= ""; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_changed'])) $wdo .= ""; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_attributes'])) $wdo .= ""; $wdo .= ""; } $wd_total = 0; for ($i = 0; $i <= $fcount; $i++) { $wd_fext = substr($wd_fnames[$i],strrpos($wd_fnames[$i],".")+1); //if (filetype($fullname) == "dir") $wd_fext = "DIR"; $fullname = $wd_path . "/" . $wd_fnames[$i]; if (filetype($fullname) == "dir") { /* $wdo .= ""; $wd_fext = "DIR"; $wdo .= ""; $wdo .= ""; $wdo .= ""; //$wdo .= ""; $wdo .= ""; $wdo .= "\n"; */ } else { $wdo .= ""; $wdo .= ""; $wdo .= ""; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_size'])) $wdo .= ""; $wd_total += filesize($fullname); //$wdo .= ""; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_changed'])) $wdo .= ""; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_attributes'])) { //$wdo .= ""; $wdo .= ""; } $wdo .= "\n"; } } $wdo .= "
" . $plugin_tx['wdir']['txt_name'] . "" . $plugin_tx['wdir']['txt_size'] . "" . $plugin_tx['wdir']['txt_changed'] . "" . $plugin_tx['wdir']['txt_perms'] . "
". $wd_fnames[$i] . "    Dateiordner  " . date("d.m.Y H:i:s", filemtime($fullname)) . "
". $wd_fnames[$i] . "  ". number_format(filesize($fullname),0,',','.') . " Bytes  ".strtoupper($wd_fext)."-Datei  " . date("d.m.Y H:i:s", filemtime($fullname)) . "".decoct(fileperms($fullname))."".wd_FilePerms(decoct(fileperms($fullname)))."

"; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_summary'])) { $fcount++; $wdo .= "" . " " . $fcount . " " . $plugin_tx['wdir']['txt_files'] . ", " . number_format($wd_total,0,',','.') . " Bytes" . "

\n"; } if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_creator'])) { $wdo .= "
"; } else { $wdo .= "
"; } $wdo .= "
 
   Webdirectory plugin, Ver. " . wd_version() . " by QualiFIRE   "; $wdo .= "
"; $wdo .= "
"; $wdo .= "\n\n"; return $wdo; } function wd_FileIcon($wd_fext) { GLOBAL $su, $sl, $plugin_cf, $plugin_tx, $pth, $plugin; $wd_FullPath = $pth['folder']['plugins']."wdir/images/" . strtoupper($wd_fext) . "icon.gif"; if (!file_exists($wd_FullPath)) $wd_FullPath = $pth['folder']['plugins']."wdir/images/" . "UFO" . "icon.gif"; return $wd_FullPath; } function wd_FilePerms($fperms) { $cRet = ""; for ($i=3; $i<=5; $i++) { $cOctAcc = intval(substr($fperms,$i,1)); if ($cOctAcc-4 >= 0) { $cOctAcc -= 4; $cChrAcc = ""; } else { $cChrAcc = ""; } if ($cOctAcc-2 >= 0) { $cOctAcc -= 2; $cChrAcc .= ""; } else { $cChrAcc .= ""; } if ($cOctAcc == 1) { //$cOctAcc -= 2; $cChrAcc .= ""; } else { $cChrAcc .= ""; } $cRet .= $cChrAcc; $cRet .= ""; } $cRet .= "
R-W-X- 
"; return $cRet; } ?> Román Nyelv és Irodalom Tanszék - Gavra Mária
Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple
 
 
Főoldal > Munkatársak > Gavra Mária

Gavra Mária

Tel.: +36 62 546-343

e-mail: gavra [kukac] jgypk.u-szeged.hu


Önéletrajz:

Születési hely és dátum: Arad, 1957. 05.18

Nemzetisége: Román

Munkahelyek:

   2007 szeptemberétől  vendéglektor SZTE JGYPK Román Nyelv és Irodalom Tanszékén

-         1993- 2007: román nyelv és irodalom tanár, 1999 – 2003 között egyben oktatási tanácsadó a „Henri Coandă” Gimnáziumban, Arad, Románia

-         1991 – 1993: román nyelv és irodalom tanár Ipari Gimnáziumban Lippán (Lipova)

-         1989 – 1991: szerkesztő, oktató az Arad Megyei Mozgókép Vállalatnál

-         1983 – 1988: általános iskolai román nyelv és irodalom tanár Călimăneşti-Oaş-ban,

Tanulmányok és szakképesítés

-         2005 szeptembere – 2006 szeptembere magiszteri képzés az aradi „Vasile Goldiş” Tudományegyetemen, a Marketing, Management és Informatika Karon nevelés menedzsementből.

-         1998. 09.01: I. fokú tanári fokozat megszerzése az Universitatea de Vest Tudományegyetemen, Temesváron

-         1979 – 1983: egyetemi tanulmányok elvégzése a bukaresti Universitatea Bucureşti, Román Nyelv és Irodalom Karon, román- magyar szakosodással.

Szakképzési Tanfolyamok:

-         2006: Arad megyei Tanfelügyelőség és a Tantestület Háza által megtartott tanfolyam „Tanácsadás és orientáció”

-         2004: Socrates (Grundtvig – Comenius) Ravena-ban, Olaszország.

-         2004: Phare CBC- Coordinator Vasile Goldiş Tudományegyetem, Arad. „A projektek irányítása” és „Regionális fejlesztési stratégiák”

-         2002: Mediasoft Arad, számítástechnikai tanfolyam

-         2002: A Tantestület Háza, Arad, „A román nyelv és irodalom tanítása” 

Nyelvismeretek:

-         román (anyanyelv)

-         magyar, francia (középfokú)

-         angol, olasz (alapfokú)

 

Publikációk:

 

1. Un model de coabitare : românii, maghiarii şi sârbii, în satul Turnu din judeţul Arad, în

cadrul simpozionului internaţional interdisciplinar Interetnicitate în Europa Centrală şi de Est, Ed. Museum, Arad, 2005.

 

2.Emanciparea profesională a femeii în România, în cadrul simpozionului Femeia mileniului III, Ed. Vasile Goldiş, University Press, 2005, Arad.

 

3. Comemorarea lui Mircea Eliade, la 20 de ani de la moartea sa, în Foaia românească,Ungaria, martie, 2006.

 

4. Memoriile lui Mircea Eliade, în Convieţuirea, 1-4, Szeged, Ungaria, 2005.

 

5. Identitatea locală într-un sat multietnic -Turnu, în cadrul simpozionului internaţional de antropologie culturală Regiuni, etnii, şi identităţi regionale, Ed. Muzeum, Arad, 2006.

 

6. Parteneri pentru educaţie într-o nouă Europă, în cadrul sesiunii internaţionale de comunicări ştiinţifice O Europă fără graniţe pentru elevi, părinţi, profesori, 27 oct. 2006, Drobeta Turnu Severin.

 

7. Centenarul Mircea Eliade, în revista Universităţii de Vest “Vasile Goldiş”, Studii de ştiinţă si cultură, anul III, nr. 1 (8), martie, 2007, Editura Vasile Goldiş University Press, Arad, 2007.

 

8. Varianta dialectală ne ajută să supravieţuim ca români. Un interviu cu Prof.univ. dr. Ana Hoţopan de la Universitatea din Szeged, Ungaria, (prima parte), în Revista română, 1, Iaşi, martie, 2008.

 

9. Perspectivă diacronică asupra instituţiilor culturale din localităţile multietnice,lucrare in cadrul Zilelor Academice ale Universităţii „Vasile Goldiş”, Arad, 16 – 17 mai 2008

 

10. Mobilităţi demografice, consecinţe ale intrării în Uniunea Europeană, lucrare prezentată în cadrul conferinţei Identităţi pierdute, identităţi câştigate în Europa de Est, Catedra de Limbă si Literatură Română a Universităţii din Szeged, Ungaria, 20 mai 2008

 

11. Aceste manifestări ne întăresc conştiinţa de apartenenţă la cultura şi civilizaţia românească. Interviu cu prof.univ. dr. Ana Hoţopan,Universitatea din Szeged, Ungaria, (partea a II-a ) în Revista română, nr.2, iunie 2008, Iaşi


12. Instituţii ale comunităţii româneşti din Bătania. Perspectivă diacronică, în vol.Românii din afara graniţelor ţării, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2008, p.473

 

13. Spaţiul citadin în proza fantastică a lui Mircea Eliade, în cadrul simpozionului Iaşi:istorie, cultură, patrimoniu, 25-26 sept. 2008, Iaşi

 

14. Tendences démogrphique transfrontalieres, în Cultural Spaces and archaic background, Ed. Universităţii de Nord; Ed. Ethnologica, Baia Mare, 2008.

 

15. Cândea,Florica R., Gavra, Maria, Calendar cu scriitori, Arad, 2009.


16. Dificultăţi în învăţarea corectă a limbilor în spaţii multiculturale, în revista Universităţii de Vest “Vasile Goldiş”, Studii de ştiinţă si cultură, anul VI, nr. 3 (22), septembrie 2010, Editura „Vasile Goldiş” University Press, Arad – România, 2010.