>WDir<< Code starts here -->\n

\n"; if (substr($wd_PathParam,-1,1) <> "/") $wd_PathParam .= "/"; if (($wd_PathParam == "./") || ($wd_PathParam == "/")) $wd_PathParam = ""; if (substr($wd_PathParam,0,2) == "./") $wd_PathParam = substr($wd_PathParam,2); $wd_path = $pth['folder']['base'] . $wd_PathParam; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['debug'])) { $wdo .= "Path-Parameter: $wd_PathParam
"; $wdo .= "Fileserver-Dir: $wd_path
"; $wdo .= "HTTP_HOST: " . $_SERVER['HTTP_HOST'] . "
"; $wdo .= "PHP_SELF: " . $_SERVER['PHP_SELF'] . "
"; $wdo .= "
"; } $d = dir($wd_path); $wd_fnames = array(); $wd_ftypes = array(); $fcount = 0; while (false !== ($entry = $d->read())) { if ($entry != "." && $entry != "..") { if ((eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_hiddenfiles'])) || (substr($entry,0,1) != '.')) { $fcount++; array_push($wd_fnames, $entry); array_push($wd_ftypes, filetype($wd_path."/".$entry)); } } } $d->close(); $fcount--; $wd_lowfnames = array_map('strtolower', $wd_fnames); array_multisort($wd_ftypes, $wd_lowfnames, $wd_fnames); $wd_http = "http://" . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['PHP_SELF']; $wd_http = substr($wd_http,0,strrpos($wd_http,'/')+1); if (substr($wd_http,-4,4) == '/'.$sl.'/') $wd_http = substr($wd_http,0,strlen($wd_http)-3); if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_path'])) { $wdo .= "" . " Path: " . $wd_http.$wd_PathParam. " " . "

\n"; } $wdo .= ""; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_colheader'])) { $wdo .= ""; $wdo .= ""; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_size'])) $wdo .= ""; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_changed'])) $wdo .= ""; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_attributes'])) $wdo .= ""; $wdo .= ""; } $wd_total = 0; for ($i = 0; $i <= $fcount; $i++) { $wd_fext = substr($wd_fnames[$i],strrpos($wd_fnames[$i],".")+1); //if (filetype($fullname) == "dir") $wd_fext = "DIR"; $fullname = $wd_path . "/" . $wd_fnames[$i]; if (filetype($fullname) == "dir") { /* $wdo .= ""; $wd_fext = "DIR"; $wdo .= ""; $wdo .= ""; $wdo .= ""; //$wdo .= ""; $wdo .= ""; $wdo .= "\n"; */ } else { $wdo .= ""; $wdo .= ""; $wdo .= ""; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_size'])) $wdo .= ""; $wd_total += filesize($fullname); //$wdo .= ""; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_changed'])) $wdo .= ""; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_attributes'])) { //$wdo .= ""; $wdo .= ""; } $wdo .= "\n"; } } $wdo .= "
" . $plugin_tx['wdir']['txt_name'] . "" . $plugin_tx['wdir']['txt_size'] . "" . $plugin_tx['wdir']['txt_changed'] . "" . $plugin_tx['wdir']['txt_perms'] . "
". $wd_fnames[$i] . "    Dateiordner  " . date("d.m.Y H:i:s", filemtime($fullname)) . "
". $wd_fnames[$i] . "  ". number_format(filesize($fullname),0,',','.') . " Bytes  ".strtoupper($wd_fext)."-Datei  " . date("d.m.Y H:i:s", filemtime($fullname)) . "".decoct(fileperms($fullname))."".wd_FilePerms(decoct(fileperms($fullname)))."

"; if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_summary'])) { $fcount++; $wdo .= "" . " " . $fcount . " " . $plugin_tx['wdir']['txt_files'] . ", " . number_format($wd_total,0,',','.') . " Bytes" . "

\n"; } if(eregi("true",$plugin_cf['wdir']['show_creator'])) { $wdo .= "
"; } else { $wdo .= "
"; } $wdo .= "
 
   Webdirectory plugin, Ver. " . wd_version() . " by QualiFIRE   "; $wdo .= "
"; $wdo .= "
"; $wdo .= "\n\n"; return $wdo; } function wd_FileIcon($wd_fext) { GLOBAL $su, $sl, $plugin_cf, $plugin_tx, $pth, $plugin; $wd_FullPath = $pth['folder']['plugins']."wdir/images/" . strtoupper($wd_fext) . "icon.gif"; if (!file_exists($wd_FullPath)) $wd_FullPath = $pth['folder']['plugins']."wdir/images/" . "UFO" . "icon.gif"; return $wd_FullPath; } function wd_FilePerms($fperms) { $cRet = ""; for ($i=3; $i<=5; $i++) { $cOctAcc = intval(substr($fperms,$i,1)); if ($cOctAcc-4 >= 0) { $cOctAcc -= 4; $cChrAcc = ""; } else { $cChrAcc = ""; } if ($cOctAcc-2 >= 0) { $cOctAcc -= 2; $cChrAcc .= ""; } else { $cChrAcc .= ""; } if ($cOctAcc == 1) { //$cOctAcc -= 2; $cChrAcc .= ""; } else { $cChrAcc .= ""; } $cRet .= $cChrAcc; $cRet .= ""; } $cRet .= "
R-W-X- 
"; return $cRet; } ?> Román Nyelv és Irodalom Tanszék - Sandu Elena
Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple
 
 
Főoldal > Munkatársak > Sandu Elena

Sandu Elena

Egyéni publikációs lista

2005 – 2010

Dr. Sandu Elena-Tia, egyetemi adjunktus

Anyanyelvi vendegtanar

Román Nyelv és Irodalom Tanszék

 

1. Önálló könyvek, monográfiák

Sandu, E. (2009): Românescul pământ. Editura Universității de Vest. Timișoara.

Sandu, E. (2010): Modus vivendi. Editura Universității de Vest. Timișoara.

 

3. Könyvfejezetek

 

Sandu, E. (2005): Etimologia lui viator. In Sesiunea de comunicări științifice a Catedrei de Limbi Clasice. Vol. 3. Tipografia Universității de Vest, Timișoara, 19-39.

 

Sandu, E. (2005): Dispariția termenului via din limba română. In In magistri honorem G.I. Tohăneanu, Editura Universității de Vest, Timișoara, 203‑221.

 

Sandu, E. (2006): Sursele limbii române și „ospitalitatea” sa lexicală. In Sesiunea de comunicări științifice a Catedrei de Limbi Clasice. Vol. 4. Editura Universității de Vest, Timișoara,  32-37.

 

Sandu, E. (2008): Mi(se)rabilis condicio humana. In Sesiunea de comunicări științifice a Catedrei de Limbi Clasice. Vol. 5. Editura Universității de Vest, Timișoara, 139-143.

 

Sandu, E. (2010): Marchetizarea limbii române. Moduri și mode în predarea limbii române. In In honorem magistri Al. Metea. Editura Universității de Vest, Timișoara.

 

4. Folyóiratban megjelent cikkek

Sandu, E. (2004-2005): Românescul pământ. O perspectivă onomasiologică. Analele Universității de Vest din Timișoara, 12. 83-126.

 

Sandu, E. (2005): În numele Tatălui. Reflex. 6 ev. 4-6sz. 33-35.

 

Sandu, E. (2005): Mica mehaliadă. Reflex. 6 ev. 7-12 sz. 43-44.

 

Sandu, E. (2007): Caesar. Historia inornata. Analele Universității de Vest din Timișoara, 45. 181-205.

 

Sandu, E. (2008): Seneca. Moriendi virtus. Analele Universității de Vest din Timișoara, 46. 211-219.

 

Sandu, E. (2009): Lat. pavimentum – rom. pământ. Interferențe lingivistico-istorice. Studii de istorie a Banatului, 32. 150‑196.

 

Sandu, E. (2009): Vocația soteriologică a stoicismului senecan. Analele Universității de Vest din Timișoara, 47. 194‑204.

 

Sandu, E. (2010): Regăsirea prin lectură. Paralela 45, 6153 sz., 15.

 

Sandu, E. (2010): Provincia. Studii de istorie a Banatului, 34. 142-147.

 

Sandu, E. (2010): Dantelă și talaj. Orizont, 1538 sz., 11.  

 

Sandu, E. (2011): Mehala Magna, capitala cerurilor. Paralela 45, 6406 sz., 15.