Bán Sándor
2014. február 11. - admin

Bán Sándor ny. főiskolai docens

Oktatói tevékenység: úszás, síelés, kerékpározás, masszázs, gimnasztika, atlétika

Kutatási terület: az úszásoktatás módszertana, úszásnemek technikájának javítása és fejlesztése, az iskolai úszásoktatás problémái, élvonalbeli úszók felkészítése

Telefon: 62/544-752
E-mail: sandorban2@yahoo.com >>>


Dr. Bóka Ferenc
2014. február 11. - admin

Dr. Bóka Ferenc, PhD adjunktus

Oktatói tevékenység: labdarúgás, testnevelési és népi játékok, edzéselmélet, rekreációs és szabadidősportok, sportszakmai gyakorlat

Kutatási terület: utánpótlás korú labdarúgók képzése, testi fejlettsége és kondicionális jellemzői, fizikai aktivitás és a fiatalok egészségmagatartása

Telefon: 70/3607-804
E-mail: boka@jgypk.u-szeged.hu >>>


Dobó Andrea
2014. február 11. - admin

Dobó Andrea, testnevelő tanár

Oktatói tevékenység: kézilabdázás, népi játékok, rekreációs és szabadidősportok, ütős sportok, úszás-vízirekreáció

Kutatási terület: utánpótláskorú kézilabdázók felkészítése

E-mail: doboandrea@jgypk.u-szeged.hu >>>


Domokos Mihály
2014. február 11. - admin

Domokos Mihály intézeti menedzsmentért felelős intézetvezető-helyettes, mesteroktató

Oktatói tevékenység: a testnevelés tanítása, testnevelés-elmélet és módszertan,- néptánc, kosárlabdázás, sportpszichológia, sportpedagógia, sportszakmai táborok szervezése, vezetése

Kutatási terület: testnevelés-elmélet és módszertan, iskolarendszerek és testnevelési tantervek, kosárlabdázás módszertana, élvonalbeli kosárlabdázók felkészítése

Telefon: 62/546-291
E-mail: domokos@jgypk.u-szeged.hu
>>>


Dr. Győri Ferenc
2014. február 11. - admin

Dr. Győri Ferenc, PhD intézetvezető főiskolai docens

Oktatói tevékenység: sportturizmus, Magyarország gyógyvizei, atlétika, gimnasztika, erőfejlesztés, rekreációs edzéstan, sportszakmai táborok

Kutatási terület: sport- és rekreáció-földrajz, sport-, rekreáció- és egészségturizmus, tehetségföldrajz, oktatásföldrajz, rekreáció-elmélet

Telefon: 62/546-289
E-mail: gyori@jgypk.u-szeged.hu >>>


Hajdúné Dr. Petrovszki Zita
2014. február 11. - admin

Hajdúné Dr. Petrovszki Zita, PhD tanszékvezető főiskolai docens

Oktatói tevékenység: sportélettan, testnevelés-anatómia, élettan, egészségtan, zenés táncos mozgásformák, aerobic és változatai

Kutatási terület: magatartás farmakológia: schizophrén állatmodell kifejlesztése és tesztelése több aspektusból

E-mail: petrovszki@jgypk.szte.hu >>>


Hézsőné Böröcz Andrea
2014. február 11. - admin

Hézsőné Böröcz Andrea testnevelő tanár, SZTE Sportközpont vezető

Oktatói tevékenység: gimnasztika, gyógytestnevelés, kötélugrás, aerobic, mozgásprogramok, fitneszirányzatok elmélete és gyakorlata

Kutatási terület: a testmozgás preventív medicinális hatásai, tartásjavító prevenciós programok, fitneszirányzatok, az aerobic oktatás módszertana

Telefon: 62/546-098
E-mail: borocza@jgypk.u-szeged.hu >>>


Hocza Ágnes
2014. február 11. - admin

Hocza Ágnes testnevelő tanár

Oktatói tevékenység: kézilabdázás, sportjátékok, gimnasztika, kötélugrás, iskolai és népi játékok, ütős sportok

Kutatási terület: kézilabdázás oktatásának módszertana, rekreatív fizikai aktivitás hatásai, utánpótláskorú kézilabdázók felkészítése

Telefon: 62/546-290
E-mail: hocza@jgypk.u-szeged.hu >>>


Katona Zsolt
2014. február 11. - admin

Katona Zsolt tanársegéd, PhD-hallgató

Oktatói tevékenység: úszás, vízi rekreáció, rekreáció-elmélet, sporttörténet, sportszakmai táborok

Kutatási terület: az úszásoktatás módszertana, utánpótláskorú úszók felkészítése

Telefon: 62/546-255
E-mail: katonazsolt@yahoo.com >>>


Kecskemétiné Petri Adrien
2014. február 11. - admin

Kecskemétiné Petri Adrien ny. adjunktus

Oktatói tevékenység: biomechanika, kineziológia, testkultúra elmélet, kutatásmódszertan, sportszakmai táborok elmélete és gyakorlata

Kutatási terület: a testnevelésben mért adatok számítógépes programjai és matematikai-statisztikai feldolgozása, koordinációs képességek vizsgálata, testkultúra elmélet, kutatásmódszertan

Telefon: 62/544-756
E-mail: petri@jgypk.u-szeged.hu >>>