Bán Sándor
2014. február 11. - admin

Bán Sándor ny. főiskolai docens

Oktatói tevékenység: úszás, síelés, kerékpározás, masszázs, gimnasztika, atlétika

Kutatási terület: az úszásoktatás módszertana, úszásnemek technikájának javítása és fejlesztése, az iskolai úszásoktatás problémái, élvonalbeli úszók felkészítése

Telefon: 62/544-752
E-mail: sandorban2@yahoo.com >>>


Dr. Bóka Ferenc
2014. február 11. - admin

Dr. Bóka Ferenc, PhD adjunktus

Oktatói tevékenység: labdarúgás, edzéselmélet, erőfejlesztés, úszás, rekreációs és szabadidősportok.

Kutatási terület: A rendszeres testedzés hatása az egészségi állapotra és az egészségmagatartásra.

Telefon: 70/3607-804
E-mail: boka@jgypk.szte.hu >>>


Dobó Andrea
2014. február 11. - admin

Dobó Andrea, testnevelő tanár

Oktatói tevékenység: kézilabdázás, népi játékok, rekreációs és szabadidősportok, ütős sportok, úszás-vízirekreáció

Kutatási terület: utánpótláskorú kézilabdázók felkészítése

E-mail: doboandrea@jgypk.u-szeged.hu >>>


Domokos Mihály
2014. február 11. - admin

Domokos Mihály intézeti menedzsmentért felelős intézetvezető-helyettes, mesteroktató

Oktatói tevékenység: a testnevelés tanítása, testnevelés-elmélet és módszertan,- néptánc, kosárlabdázás, sportpszichológia, sportpedagógia, sportszakmai táborok szervezése, vezetése

Kutatási terület: testnevelés-elmélet és módszertan, iskolarendszerek és testnevelési tantervek, kosárlabdázás módszertana, élvonalbeli kosárlabdázók felkészítése

Telefon: 62/546-291
E-mail: domokos@jgypk.u-szeged.hu
>>>


Dr. Győri Ferenc
2014. február 11. - admin

Dr. Győri Ferenc, PhD, intézetvezető, tanszékvezető főiskolai docens

Oktatói tevékenység: edzéselmélet, rekreáció-elmélet, turizmus, sport- és egészségturizmus, atlétika, sportszakmai táborok

Kutatási terület: sport- és rekreáció-földrajz, rekreáció-elmélet, edzéselmélet, sport- és egészségturizmus, állóképességi sportok, sportrekreáció, tehetségföldrajz, oktatásföldrajz

Telefon: +36 70 439 9353
E-mail: gyori@jgypk.szte.hu >>>


Hajdúné Dr. Petrovszki Zita
2014. február 11. - admin

Hajdúné Dr. Petrovszki Zita, PhD tanszékvezető főiskolai docens

Oktatói tevékenység: Élettan; Sportélettan; Gerontológia, Testnevelés anatómia, élettan, egészségtan; Iskolai egészségtan; Gimnasztika; Zenés-táncos mozgásformák; Fitnesz irányzatok; Személyi edzés alapjai; Sportszakmai táborok (vízi – és sítábor)

Kutatási terület: Humán terheléses élettani vizsgálatok, sportdiagnosztika, antropometriai-, és bioimpedancia mérések, stressz és gasztrointesztinális rendszer vizsgálata; magatartás farmakológiai vizsgálatok

E-mail: petrovszki@jgypk.szte.hu >>>


Hézsőné Böröcz Andrea
2014. február 11. - admin

Hézsőné Böröcz Andrea, testnevelő tanár

Oktatói tevékenység: gimnasztika, gyógytestnevelés, kötélugrás, aerobic, mozgásprogramok, fitneszirányzatok elmélete és gyakorlata

Kutatási terület: a testmozgás preventív medicinális hatásai, tartásjavító prevenciós programok, fitneszirányzatok, az aerobic oktatás módszertana

Telefon: 62/546-098
E-mail: borocza@jgypk.u-szeged.hu >>>


Hocza Ágnes
2014. február 11. - admin

Hocza Ágnes testnevelő tanár

Oktatói tevékenység: kézilabdázás, sportjátékok, gimnasztika, kötélugrás, iskolai és népi játékok, ütős sportok

Kutatási terület: kézilabdázás oktatásának módszertana, rekreatív fizikai aktivitás hatásai, utánpótláskorú kézilabdázók felkészítése

Telefon: 62/546-290
E-mail: hocza@jgypk.u-szeged.hu >>>


Dr. Katona Zoltán
2014. február 11. - intézet

Dr. Katona Zoltán, PhD, főiskolai adjunktus

Oktatói tevékenység: küzdősportok, küzdőjátékok, úszás, motoros képességek fejlesztése, edzésprogram tervezés elmélete és gyakorlata, rekreációs edzéstan, személyi edzés alapjai, a test- és a rekreációs kultúra fejlesztésének pedagógiája, EU sport és egészségpolitikája, rekreációs terek és sportlétesítmények, rekreációs szakmai tábor

Kutatási terület: sport- és rekreáció-földrajz; rekreáció-elmélet; sportrekreáció; életmód, fizikai aktivitás és egészség; geo-ökopotenciál términősítés és terroir földrajz, belvíztérképezés, szabadterületű tűzterületek műholdas távérzékelés alapú detektálása és minősítése.

Telefon: +36 70 205 1500
E-mail: katona.zoltan@jgypk.szte.hu >>>


Katona Zsolt
2014. február 11. - admin

Katona Zsolt tanársegéd, PhD-hallgató

Oktatói tevékenység: úszás, vízi rekreáció, rekreáció-elmélet, sporttörténet, sportszakmai táborok

Kutatási terület: az úszásoktatás módszertana, utánpótláskorú úszók felkészítése

Telefon: 62/546-255
E-mail: katonazsolt@yahoo.com >>>