SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR
ALKALMAZOTT PEDAGÓGIAI INTÉZET - ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZŐ TANSZÉK

2022-03-18Aktualitások

 
>>>
 
 
 
>>>
 
 Szeretettel várunk mindenkit a Csodaceruza Magazint bemutató programunkra.
 

 

 

>>>

 

Leendő hallgatóinknak szóló programajánlatok

2022.

          

         

 

>>>

Előalkalmassági vizsga

a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán

 

2022. január 27-én és 31-én az óvodapedagógus és tanító szakra jelentkezők számára előalkalmassági vizsgát szervez a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara.

A vizsga célja: lehetőséget adni a jelentkezés benyújtása előtt az alkalmasság mérésére, megállapítására. A sikeres előalkalmassági vizsgát az intézmények kölcsönösen elfogadják.

Amennyiben a jelentkező az előalkalmassági vizsgán nem felelt meg, a felsőoktatási felvételi eljárás keretében szervezett alkalmassági vizsgán lehetősége lesz ismétlésre, javításra.

Az előalkalmassági vizsgára január 25-éig lehet jelentkezni,

A fenti e-mail címen a jelentkezés szándékát kell kinyilvánítani, dokumentumot nem kell csatolni.

Az óvodapedagógus szakra jelentkezők előalkalmassági vizsgájának időpontja:

2022. január 27. (csütörtök) 9 óra

Helyszíne: Szeged, Hattyas utca 10.

 

A tanító szakra jelentkezők előalkalmassági vizsgájának időpontja:

2022. január 31. (hétfő) 9 óra

Helyszíne: Szeged, Hattyas utca 10.

Kérjük, az előalkalmassági vizsgára hozzák magukkal személyes irataikat!

A JGYPK az előalkalmassági vizsga költségeit elengedi.

További információkat a fenti email-címeken, vagy a tanszéki telefonos elérhetőségeken kérhetnek.

 

Telefonszámok:

Óvodapedagógus-képző Tanszék: +36-62-546-091

Tanítóképző Tanszék: +36-62-544-726

 

Az előalkalmassági vizsga követelményei a következők:

Az alkalmassági vizsga három részből áll, a nemzetiségi szakokra jelentkezők számára lehet a negyedik rész a nyelvi alkalmassági.

  1. Az ének-zenei alkalmassági vizsga

Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkező alkalmas-e az óvodapedagógusi vagy tanítói pályára, a pedagógusi pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására.

 Feladat:

  • a hallásvizsgálat keretében néhány magyar népdal vagy műzenei szemelvény előadása emlékezetből, szabad választás alapján (a dalokat más-más kezdőhangról is meg kell tudni szólaltatni),
  • a zenei emlékezet vizsgálata során egyszerű, rövid ritmussorok visszahangoztatása (negyed-, nyolcad-, pontozott ritmus és szinkópa kombinációiból) tapsolással, kopogással; néhány hangból álló egyszerű dallamok visszaéneklése dúdolással vagy szolmizálva,
  • a kottaolvasási készség vizsgálata során néhány ütem lapról olvasása az egyszerű gyermekdalok szintjén az ötvonalas rendszerben.
- > Bővebben