SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR
ALKALMAZOTT PEDAGÓGIAI INTÉZET - ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZŐ TANSZÉK

home

Dr. Hódi Ágnes  
Beosztás, tud. fokozat: főiskolai docens  
Levelezési cím: 6725 Szeged, Hattyas u. 10.
Oktatói szoba: 108
Hivatali telefon: 6209, 546-209
E-mail: hodi.agnes@szte.hu
Fogadóóra (2023/2024. I. félév):  CS: 11.00-11.45, 11.45-12.30
Magyar Tudományos Művek Tára: link

RÖVID ÉLETRAJZ

Hódi Ágnes az SZTE JGYPK Alkalmazott Pedagógiai Intézet Óvodapedagógus-képző Tanszék adjunktusa. Angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanári diplomáját a Szegedi Tudományegyetemen szerezte, majd ugyanitt végezte EU-szakértő-projektmenedzsment tanulmányait is. Doktori tanulmányait az SZTE Neveléstudományi Doktori Iskolában végezte, értekezését a második évfolyamos tanulók különböző szövegformátumokon nyújtott szövegértés-teljesítményének és az azt befolyásoló kognitív és nem-kognitív tényezők vizsgálatából írta. Jelenleg érdeklődése fókuszában az anyanyelvi fejlődés, a biblioterápia, valamint az információs és kommunikációs technológiák óvodai alkalmazhatósága áll. Utóbbihoz kapcsolódóan 2015 óta oktatja és kutatja az óvodáskorúak IKT-használatát és az IKT óvodai alkalmazásának lehetőségeit. A Nyitott Szemmel Kutatóműhely keretén belül több éve nyújt szakmai támogatást mindazon hallgatók számára, akik szeretnének az egyéni érdeklődésüknek megfelelően kiválasztott kutatási témájukkal minél átfogóbban és elmélyültebben megismerkedni és foglalkozni. Több kutatási projektben vett részt. Az SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport Diagnosztikus Mérések Fejlesztése TÁMOP pályázata keretében az olvasás-szövegértés fő terület szakmai megvalósítója volt. Közreműködött a „Szegedi Tudományegyetem oktatási és szolgáltatási teljesítményének innovatív fejlesztése a munkaerőpiaci és a nemzetközi verseny kihívásaira való felkészülés jegyében” c. EFOP pályázat keretén belül az egyetemi tanulmányaikat kezdő hallgatók szövegértési képességének vizsgálatában. Az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport külső munkatársaként aktívan részt vesz a Szegedi Longitudinális Program méréseiben a tesztek, háttérkérdőívek elkészítésében, valamint az adatok feldolgozásában, publikálásban is. Fő kutatási területei az olvasási képesség fejlődése, az olvasás-szövegértés fejlődését meghatározó kognitív, affektív és környezeti változók, a szövegtípus és szövegforma tanulói teljesítményre gyakorolt hatása, az olvasás előkészségeinek fejlődése és fejlesztése.

BŐVEBB ÉLETRAJZ

 

Frissítve:   szeptember 19, 2023