SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR
ALKALMAZOTT PEDAGÓGIAI INTÉZET - ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZŐ TANSZÉK

home

Győriné Süle Emese  
Beosztás, tud. fokozat: gyakorlati oktatást segítő munkatárs  
Levelezési cím: 6725 Szeged, Hattyas utca 10.
Oktatói szoba: 114
Hivatali telefon: 6340, (62)546-340
E-mail: gyorine.sule.emese.@szte.hu
Fogadóóra (2021/2022.  II. félév): CS: 12.00-13.00; ill. további időpont előzetes e-mail egyeztetés szerint
Magyar Tudományos Művek Tára: link

RÖVID ÉLETRAJZ

Győriné Süle Emese 2021-től a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Pedagógiai Intézet Óvodapedagógus-képző Tanszékén gyakorlati oktató munkát segítő munkatársként vesz részt az óvodapedagógus szakos hallgatók képzésében. 1986-ban a Szarvasi Óvónőképző Intézet óvónő szakán diplomázott.  2005-ben az ELTE Tanító és Óvóképző Karán, a pedagógus szakvizsgával bővített óvodapedagógus fejlesztési szakirányon szerzett oklevelet. Kiemelkedően fontos területként kezeli a fejlesztő pedagógiát és a differenciálás lehetőségeit. Tanulmányait kibővítette a DIFER mérőeszköz elmélete, és használata az óvodában, és a Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására témaköröket bemutató továbbképzések elvégzésével. Ismereteit óvodapedagógusként majd fejlesztőpedagógusként hasznosította 1980-2021-ig. Szeged város óvodáiban munkaközösséget vezetett. 2018-ban a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportjának munkáját segítette, részt vett az eDia Óvodás Tesztek modul létrehozásában mint szakmai szakértő az EFOP-3.2.15 pályázatában. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karon szerzett, szakvizsgázott  pedagógus közoktatási vezető oklevelet. Ez után tagóvoda-vezetőként dolgozott. Mesterpedagógus, minősítésének eredménye  100%. 2014-2021-ig Köznevelési szakértőkét vett részt a pedagógus szaktanácsadás, a pedagógusminősítés és tanfelügyeleti eljárások lebonyolításában. 2019-2020-ban A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet Oktatáselméleti Tanszék Oktatáselméleti Kutatócsoportjában a Diagnosztikus Mérések Fejlesztése című   EFOP-3.2.15- pályázat megvalósítását segítette. (köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési – értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása) A pályázat keretében, a matematika-logika témakörben, szakmai munkatársként működött közre.

 BŐVEBB ÉLETRAJZ

 

Frissítve:   április 11, 2022