Intézet
SZAB

"Család-tükör" konferencia

    2014. november 20.

Magyar Szociológiai Társaság

"Család - tükör" konferencia

A Magyar Szociológiai Társaság Családszociológiai Szakosztályának és a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság Orvostudományi Szakbizottság Egészségfejlesztési Munkabizottságának konferenciája


"Család - tükör" konferencia előadás összefoglaló

Letölthető itt

 

  

A család – mint mikrotársadalmi egység – a makrotársadalom lenyomata, tükre. A makrotársadalmi változások mikroszinten leképeződnek. A társadalmi struktúra, a gazdasági helyzet, a munkaerő-piaci igények, az értékek, a normák változása és a technológia fejlődése hatással van e kiscsoport életére. A család maga még mindig előkelő helyet foglal el az értékhierarchiában, de a család tudományos és hétköznapi értelmezése változó, a változatok megítélése ellentmondásos: válság, krízis vagy éppen ellenkezőleg, értékhordozó változás.

 

Konferenciánk célja a családok strukturális, funkcionális, morális, érték- és törvényi vonatkozású, valamint szimbolikus változásainak megragadása elméleti és empirikus eszközökkel.

 

Várunk minden kvalitatív vagy kvantitatív módszerrel készült és/vagy elméleti munkát, amely a társadalmi változásokra reflektáló családokat elemzi és értelmezi, a különböző tudományok, az egyházak és a civil szféra szemszögéből.

 

Témakörök:

 • Családszerkezeti változások
 • Családok a különböző történelmi korszakokban
 • Családi értékek változása
 • Családfunkciók átalakulása
 • Családok életmódja
 • Családi szocializáció, családi szerepek
 • Család és egészség
 • Család és devianciák
 • Kommunikáció és konfliktuskezelés a családokban
 • A család és a másodlagos szocializációs közegek kapcsolata
 • Család és az egyházak

 

Időpont: 2014. november 20. (csütörtök), 10.00–17.00

 

A konferencia helyszíne: MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 6720 Szeged, Somogyi u. 7.

 

A konferencia nyelve: magyar

 

 

Regisztrációs díj:

a konferencia részvételi díja 5.000 Ft

hallgatók számára (bármilyen hallgatói státusz esetében) 3.000 Ft

 

A regisztrációs díj utalásást az alábbi módon kérjük:

Kedvezményezett: "Empátia Lelki Egészségvédő Egyesület" 

[6726 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. ]

 

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. - 11735005-20394280

["OTP Bank Nyrt." 1051 Budapest, Nádor u. 16.]

 

Kérjük, hogy az átutalás közlemény rovatában tüntesse fel:   "Család-tükör konferencia 2014  - 'Név' ”

 

 

Jelentkezés:

Résztvevőként: az online regisztrációs kérdőíven keresztül

 

 

Előadóként és résztvevőként:

 • absztrakt és bővített absztrakt benyújtásával
 • Az absztrakt paraméterei:

   300/500 szó (kérjük, a szavak számának határát ne lépje át).

   Mutassa be az előadás kapcsolódását a konferencia témájához.

   Jelezze az előadás szélesebb értelemben vett szakirodalmi hátterét (ahol ez releváns).

   Ismertesse az előadás hátterében álló kutatás kutatásmódszertani hátterét, jellegét. 

   Hivatkozások formájában is adja meg az előadás kapcsolódósát más kutatók publikációihoz.  

 • A bővített absztrakt paraméterei:

   1000/1500 szó (kérjük, a szavak számának határát ne lépje át).

   Mutassa be az előadásának hátterében álló kutatás célját, módszerét és elméleti hátterét. 

   Ismertesse az előadásán bemutatásra kerülő eredmények fókuszpontjait.

 • Az absztraktot és a bővített absztraktot elektronikus formában, az online regisztrációs kérdőív kitöltése során lehet benyújtani.
 • Jelentkezési határidő és absztrakt feltöltése: 2014. október 27.

 

REGISZTRÁCIÓ

 

 

Együttműködő partnerek:

 • Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet
 • Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság Orvostudományi Szakbizottság Egészségfejlesztési Munkabizottsága

 • Empátia Lelki Egészségvédő Egyesület

 • KSH Népességtudományi Kutatóintézet

 • FORS- Swiss Centre of Expertise in the Social Sciences 

 

 

A konferencia szakmai bizottsága

 • Prof. Dr. Csepeli György, a Magyar Szociológiai Társaság elnöke
 • Dr. habil. Benkő Zsuzsanna, SZAB Orvostudományi Szakbizottság Egészségfejlesztési Munkabizottságának elnöke; intézetvezető főiskolai tanár, Szegedi Tudományegyetem, JGYPK, Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet
 • Dr. habil. Tarkó Klára, oktatási dékánhelyettes, intézetvezető-helyettes főiskolai docens, Szegedi Tudományegyetem, JGYPK, Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet
 • Dr. Szalma Ivett , kutató, Swiss Centre of Expertise in the Social Sciences (FORS); az MSZT Családszociológiai Szakosztályának elnöke
 • Dr. Murinkó Lívia, tudományos munkatárs, KSH Népességtudományi Kutatóintézet; az MSZT Családszociológiai Szakosztályának titkára

 

A konferencia szervezőbizottsága:

 • Dr. Nagy Edit, egyetemi docens, a bizottság elnöke, Szegedi Tudományegyetem, JGYPK, Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet
 • Pálmai Judit, főiskolai tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem, JGYPK, Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet
 • Mátó Veronika , főiskolai tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem, JGYPK, Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet