Kezdőlap 

Aktualitások, fontos információk


25 éves az Intézetünk!

 

 

Intézetünk fennállásának 25. évfordulója alkalmából összefoglaló tanulmány jelent meg az Egészségfejlesztés folyóiratban:

 

Benkő Zsuzsanna és Tarkó Klára: Hagyomány és modernitás innovációja egy tradicionális felsőoktatási intézményben: 25 éves az Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet (2020. szeptember 1.)

 

Összefoglaló

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán működő Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet a holisztikus egészségfogalomra alapozott egészségfejlesztés, mentálhigiéné és lelki egészségfejlesztés területén széleskörű oktatási tapasztalatokkal rendelkezik az alapképzésben, a tanári mesterképzésben, a szakirányú továbbképzési szakok esetében és ezen belül is kiemelten a pedagógus szakvizsga programokban. A multidiszciplináris összetételű Intézet tevékenységében az oktatás mellett a kezdetektől fogva jelentős szerepet kapott a kutatómunka és a tananyagfejlesztés, valamint a pályázati és publikációs tevékenység. Az Intézet nemzetközi beágyazottságát nemzetközi tudományos tagságai, tisztségei, pályázati munkái, kapcsolatai fémjelzik.

 

Tovább a teljes cikkhez

 

 

Kapcsolatfelvételi adatok

 

 

Intézetvezető: Dr. habil. Tarkó Klára intézetvezető főiskolai tanár
Telefon / Fax: 06 62 / 544 - 737
Levelezési cím: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
E-mail: egeszsegfejlesztes@jgypk.szte.hu

 


 

Intézetünk profilja

 

„Azt hiszem, az egészség fogalmát előbb-utóbb tisztázni kell, nem orvosoknak, hanem költőknek és gondolkodóknak.... Amit a klinikákon egészségnek tartanak, annak fertőtlenítő szaga van... Az egészség nem steril. Az egészségnek gyümölcsillata van.”


Hamvas Béla: GyümölcsóraA Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán működő Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet megalakulása óta az egészség egyfajta komplex, multidiszciplináris szemléletének képviseletére vállalkozott. Az egészség értelmezése, fejlesztése és megőrzése, valamint az egészségvédelem, mentálhigiéné feladatainak, irányának meghatározása egymással szorosan összefügg.

A jelenleg folyó viták alapján az látszik kikristályosodni, hogy az egészség dinamikus fogalom, és az életre koncentrál. Az egyén a természeti és társadalmi környezetével folytatott átfogó és aktív összeütközések eredményeként talál rá az őt gátló és segítő feltételekre - az életfeltételekre. Az egyes megközelítések közötti megegyezés lényege az egészség multidimenzionális volta: testi, lelki és társadalmi szempontok egyaránt léteznek, ezek egymástól nem elválaszthatók, még ha súlypontozásaik különbözők is.

Az egészséget a jó közérzet és a megelégedettség minden területe alakítja, így a környezeti, társadalmi, szomatikus és lelki tényezők. Az egészség társadalmi bázison alapuló individuális értékként definiálható, és ezért beszélhetünk az egészségre történő szocializációról.

A modern társadalmak dinamikáját az alábbi társadalmi alrendszerekkel írhatjuk le: gazdaság, politika, adminisztráció, tudomány, oktatás, vallás, egészségügyi szolgáltatások, család. Hagyományosan az egészségügyi intézményrendszer a betegek ellátását szolgálja.  Az egészségnek, mivel intézményes struktúrája, hálózata, önálló társadalmi alrendszere nincs, mindegyik alrendszerben meg kellene jelennie. Tehát az egészség nem egy intézmény, nem egy társadalmi alrendszer, nem egy meghatározott professzionális szakma feladata, felelőssége, hanem a társadalom teljes intézményhálózatát átfogó feladat.

Ahhoz, hogy ez az átfogó feladat megvalósuljon, az egyik kulcstényező az, hogy magas színvonalon képzett szakemberek álljanak rendelkezésre. Intézetünk ennek a célnak megfelelően próbál minél szélesebb körben hozzáférhető oktatási programokat, kiadványokat felkínálni, melyekről ezen a honlapon Ön is tájékozódhat.