Tudományos Diákkör 

Az Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési Intézet megalakulása óta az egészség komplex, multidiszciplináris szemléletének képviseletére vállalkozott. Az egészség értelmezése, fejlesztése és megőrzése, valamint az egészségvédelem, mentálhigiéné feladatainak, irányának meghatározása egymással szorosan összefügg.

 

Ahhoz, hogy ez az átfogó feladat megvalósuljon, az egyik kulcstényező az, hogy magas színvonalon képzett szakemberek álljanak rendelkezésre. Intézetünk ennek a célnak kíván megfelelni azáltal, hogy feladatot vállal a tehetséges hallgatók felkarolásában.

 

A tehetséggondozás fő pillére az Intézetben folyó tudományos diákköri munka, mely folyamatosan fejlődő tendenciát mutat. 2002-ben 1, 2004-ben 2 hallgató nyújtott be pályamunkát, amelyek közül 1-1 az országos tudományos diákköri konferenciára is alkalmasnak bizonyult.

 

A 2002-ben megírt pályamunka szakmai folyóiratban is megjelent (Seres Katalin és Tarkó Klára (2004): Kudarc nélkül az iskolában. Fejlesztő Pedagógia. 3. sz.)

2006-ban már 4 hallgató pályázott 3 pályamunkával, amelyek közül 1 jutott tovább a 2007. évi országos fordulóra, ahol a dolgozat szóbeli dicséretben részesült.

A 2007-es évben 2 pályamunka került benyújtásra, melyek közül az egyik továbbjutott a 2008-as országos fordulóra, a másik hallgató anyaga pedig publikálásra került.

2011-ben 5 hallgató nyújtott be tudományos diákköri dolgozatot, közülük az egyik hallgató továbbjutott a XXX. Országos Diákköri Konferenciára, és ott első helyezést ért el.

A 2012-es helyi fordulón már 10 pályamunkát nyújtottak be hallgatóink, melyből 4 továbbjutott az OTDK-ra, s belőlük egy hallgató 3. helyezést ért el. 

 

  

 

 

A pályázat eredményeképpen az intézet elindított egy három féléves szabadon választható tehetséggondozó kurzust „Szabadidő és egészség” címmel, melynek célja, hogy mind mennyiségileg, mind minőségében javítsa és segítse a tudományos diákköri konferencián való részvételt, ösztönzést és szakmai iránymutatást nyújtson a kurzus keretén belül a mentorált hallgatók számára. A programban részt vevő hallgatók pedig a munka folyamán elsajátítják a csoporttal való együttműködés képességét, s ezzel párhuzamosan szakmailag gyarapodva felkészülnek az OTDK-n való minél eredményesebb szereplésre, illetve az MA-, esetleg PhD-tanulmányokra.

A kurzus a 2013-2014-es tanév 2. felében indul el ötödik alkalommal, évről évre növekvő hallgatói létszámmal.

A kurzus minden olyan hallgató előtt nyitva áll, aki nappali vagy levelező tagozaton tanul az Intézetben, de elsősorban a BSc rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szakos, ill. az MSc egészségfejlesztő-tanár szakos hallgatók számára kínálunk lehetőséget a kurzuson való részvételre.

 

   

 

A bevont hallgatókat gyakorlatorientált szemlélet, nyitottság és szakterületük iránti elkötelezettség jellemzi. Felkészülésük során a választott hivatásuk legfontosabb készségeire helyeződik a hangsúly, különösen a kommunikációra, a kooperativitásra és a team-munkában történő eredményes teljesítésre.

 

A tehetséges hallgatók felkészítését elsősorban team munkában kívánjuk megerősíteni, de alkalmat biztosítunk a hallgatók egyéni konzultációjára is. Illetve mindezen munkát kibővítjük olyan képzések megszervezésével, amelyek tartalma segítheti hallgatóinkat egyéni kutatásaik megvalósításában.

 

   

 

A program hosszabb távú hatása érvényesül a hallgatók által elsajátított ismeretek és készségek munkaerő-piaci alkalmazásában is.

Célunk továbbá a tehetséges hallgatók eredményeinek folyamatos nyilvánossá tétele, ennek egyik módja, hogy mind az intézet honlapján, mind a kar oldalán kommunikáljuk az elért eredményeket. A sikeres tanulmányi diákköri dolgozatok  írói számára lehetőséget biztosítunk hazai és nemzetközi konferenciákon való részvételre, különös tekintettel az intézet által szervezett tudományos konferenciákra, így pl. a 2013-ban rendezett „Leisure, health and well-being” című nemzetközi konferenciánkon is külön szekció keretében és a konferencia kiadványban prezentálhatták a legtehetségesebb hallgatók dolgozataikat, kutatási eredményeiket.