Kiadványaink 

Benkő Zsuzsanna, Lippai László és Tarkó Klára (Szerk.):

Az egészség az életünk tartópillére.

Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó

2019

 

 Benkő - Modi - Tarkó: Leisure, Health and Well-being

TARTALOM

 

Kiss-Rigó László: Előszó elé

 

Benkő Zsuzsanna: Előszó

 

Prievara Dóra Katalin: Téka

 

 

 

Benkő Zsuzsanna: Az egészség történeti és modern megközelítése. Az egészségfejlesztés fogalma, szemléletmódja.

 

Benkő Zsuzsanna és Tarkó Klára: A családok múltja és jelene

 

Tarkó Klára: Társadalmi környezet és kisebbségek

 

Tarkó Klára: Életmódról tudományosan a mindennapokban

 

Lippai László: A stressz és a holisztikus egészség: mindennapi terhek, jóleső izgalmak és megküzdési módok.

 

Lippai László: A boldogság jelentősége a lelki egészség fejlesztésében

 

Kis Bernadett: Lelki egészségfejlesztés, mentálhigiéné és közösségi mentálhigiéné az iskolában

 

Kis Bernadett: Az óvoda és az iskola, mint egészségfejlesztő színtér: egészségfejlesztő pedagógiai módszerek

 

Mátó Veronika: Pedagógiai módszerek a korszerű egészségnevelés szolgálatában

 

Kissné Kapocsi Erzsébet: A pedagógus hivatás és a pedagógus etika katolikus alapelvei

 

Serfőző Levente: A keresztény etika alapjai

 

Barabás Hunorné: Utószó. Történeti áttekintés a SZEGEKIF-ről.