ELÉRHETŐSÉGEK
SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR MŰVÉSZETI INTÉZET RAJZ-MŰVÉSZETTÖRTÉNET TANSZÉK
6723 Szeged, Brüsszeli krt. 37. Portai kapcsolás Tel.: (06 62) 420 305 Tanszékvezető/ ügyvivő szakértő (06 62) 424 196
HASZNOS LINKEK
Orosz Klára DLA főiskolai docens ERASMUS+ tanszéki programkoordinátor Email.: orosz.klara@szte.hu
ERASMUS
We are working on translation ...
ERASMUS+ Erasmus + Az Európai Unió oktatási, képzési, ifjúsági és sport programja
A pályázat beadásához az alábbi dokumentumok szükségesek: ERASMUS+ pályázati űrlap, (Modulo-s ERASMUS+ pályázati űrlap kinyomtatott, aláírt példánya, beszkennelve). Rövid szakmai önéletrajz magyarul és angolul (vagy a célország nyelvén) kinyomtatott, aláírt példánya, beszkennelve. Motivációs levél magyarul és angolul (vagy a célország nyelvén) kinyomtatott, aláírt példánya, beszkennelve. Előző két félév teljesítményének dokumentálása és hallgatói jogviszony igazolás (TO-tól kell kérni). Két tanszéki oktató ajánlása, felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitására (részképzés). Nyelvtudást igazoló dokumentumok (jó ha van, de nem kötelező). A pályázatokat a tanszéki koordinátorok által megadott határidőig, a tanszékre kell benyújtani digitális formában. A   pályázati   adatlapot, motivációs     levelet,     oktatók     által     adott     ajánlásokat     aláírva, aláíratva      és      szkennelve,      digitálisan      PDF      dokumentumként szükséges benyújtani!!! Orosz Klára DLA főiskolai docens ERASMUS+ tanszéki programkoordinátor orosz.klara@szte.hu vagy a.klaraorosz@gmail.com
- - - - - - - DOKUMENTUMTÁR ÓRAREND TÖRTÉNET MUNKATÁRSAK