analógia <gör. 'hasonlóság'>: a nyelv működésének az a mechanizmusa, amely a szabály(os)tól eltérő alakokat (morfémákat, szavakat, paradigmatagokat, szintagmákat) a főtípus mintájára alakítja, hozzá hasonlóvá teszi, illetőleg a szabály alkalmazása, kiterjesztése egy nyelvi alakrendszerben.