funktor(ok): nyelvtani viszonyokat kifejezó szók, pl. névelók, névutók, kötószók (szemben a tartalmas szavakkal, főnevekkel, igékkel stb.).