generatív nyelvtan: explicit szabályok sora, amelyek nyelvi alakulatokhoz strukturális leírást rendelnek, s ily módon ezeket az alakulatokat jól formáltaknak (grammatikailag helyesnek) nyilvánítják az adott nyelvben. Egy ideális ~ egy adott nyelv valamennyi grammatikailag helyes mondatát generálja (generálás). (NB. a grammatikai helyességnek, jól formáltságnak különböző fokai vannak.)