generatív szemantika: olyan nyelvészeti irányzat, amely szerint a  mondatok generálásának alapja nem a  szintaxis, hanem a (logikai összefüggéseket feltáró) szemantika. (vs interpretatív szemantika.)