lexikai (szemantikai) mező: a jelentésben egymáshoz viszonylag közel eső, általában rendszernek tekinthető szavak összessége.