mimetikus: utánzáson alapuló; a ~ irodalom- (művészet-)felfogás az irodalmi művet az objektív valóság utánzásán, visszatükrözésén alapuló alkotásnak tekinti. (konstituál.)