paralingvisztika:

1. az a tudományág, amely a beszélő gesztusaiban, testtartásaiban, cselekvéseiben megnyilvánuló nyelvvel foglalkozik;

2. a nyelv adott személyre/személyekre jellemző aspektusait (egyéni hangszín, egyéni prozódia, parafonikus sajátosságok, életkor, hangulat stb.) tanulmányozó tan.