pszicholingvisztika: az a tudományág, amely a nyelvészet és a pszichológia segítségével a beszédtevékenységet állítja a vizsgálat középpontjába. Kutatja (többek között) a nyelvi leírás és a tényleges nyelvhasználat összefüggését, a közlemény létrehozásának a folyamatát, a beszédfelismerést a beszéd érthetőségét, a nyelvelsajátítási folyamatot stb. (kognitív pszichológia.)