szimbolikus reprezentáció: a valóságot valamely sajátos elv/jelrendszer alapján modelláló folyamat és/vagy produktum.