szociolingvisztika: az a tudomány, amely a társadalmi rétegződés és a nyelvhasználat összefüggését tanulmányozza. Vizsgálata a beszélők szociológiailag (társadalmi helyzet, foglalkozás, életkor, nem, lakóhely, iskolázottság tekintetében) meghatározott csoportjaira irányul. Kutatási területe a két- és többnyelvűség, a hátrányos helyzet nyelvi problémái stb. is. (Vö. etnometodológia.)