téma - réma. - A mondatokat alkotó szavakat, szószerkezeteket a közlésfolyamatban betöltött szerepük szerint két részre oszthatjuk. A már ismert információt hordozó, ismétlődő nyelvi jelek együttese a téma (kb. topic), az új információt tartalmazó elemek alkotják a rémát (kb. comment). A réma a következő mondatban témává válik, hiszen az előrehaladás a kommunikációs folyamatban csak így biztosítható.