Voigt Vilmos: Jeltudomány

Featured

Számos „Bevezetés a…-ba” című tárgy nem vezet be semmibe, mert nem vezet. Voigt Vilmos sem úgy vezet, ahogy a terelőjuhász (a nyájterelés ellen joggal berzenkedik minden szabadlelkű diák), hanem ahogy a jó idegenvezető, aki pontosan tudja, mi az, amit közölnie kell ahhoz, hogy vendégei beavattassanak a megismerendő világ lényegébe, s hol s mikor kell szabad sétára engedni őket, hogy azt maguknak is felfedezhessék. Egyetlen könyvet sem olvastunk még, ami ilyen könnyeden vezetne be a szemiotika világába […] Tovább →

Voigt Vilmos: Etnoszemiotika

Featured

A népi kultúra jeleinek vizsgálata (nemzetközi szóval: etnoszemiotika) világszerte „magyar találmánynak tekinthető, mivel nálunk fogalmazták meg a megnevezést, és körvonalazták azt, mivel is foglalkozik ez a tudományterület. A népi kultúra kutatói (etnográfusok, etnológusok, folkloristák) eljutnak olyan tudományterületekre, ahol már célszerű a „jelekkel olyan módon is foglalkozni, amit csak a jeltudomány tud felkínálni. Például a „népviseletről „népművészetről vagy általában a „népi kultúra jeleiről igen sok olyan írás jelent meg, amelyeket célszerű valódi jeltudományban folytatni. Egy ilyen vizsgálatnak nemcsak gyakorlati hasznát látjuk, hanem mind a szemiotika, mind a néprajz elmélete szempontjából is tanulságos következtetésekre juthatunk. Áttekintésemben mindkét szempontot igyekszem érvényesíteni […] Tovább →