anatomia

Anatómia

2500 Ft

Szerző: Dr. Mihály András
ISBN: 978 615 5455 94 0
Kiadási év: 2018.
Formátum és terjedelem: B5, 213 oldal

Termékleírás

AZ EMBERI TEST ANATÓMIÁJA, SZÖVETTANA ÉS FEJLŐDÉSE ELŐSZÓ Az emberi test világnézetünk és világképünk alfája és omegája – a testünk léte határozza meg a tudatot, mindennapjainkat, világlátásunkat, jó vagy rossz közérzetünket, másokhoz való viszonyainkat. Életünk és halálunk testünk létezéséhez kötõdik, ezért érthetõ, hogy sok tudományterület használja és hasznosítja az emberi test szakszerû leírásának, az anatómiának a tudományát. A lélekrõl a test ismerete nélkül igen nehéz pontosan beszélni – a lélek ismeretéhez azonban nem elegendõ csupán az agy szerkezetének ismerete. Mert az agy a testünk része: az agy mûködései befolyásolják a test funkcióit, és viszont – ahogyan a régi mondás tartja: „mens sana in corpore sano” – ‘ép testben ép lélek’. Ezért a test egészének ismerete minden, az emberrel foglalkozó tudomány alapvetõ feltétele – a részletességet persze az adott tudomány igényei határozzák meg. A könyv az anatómia, szövettan és fejlõdéstan legfontosabb fogalmait taglalja, és igyekszik az ismereteket világképpé formálni. Az ismeretekhez bizonyos mennyiségû szakkifejezés (latin és görög szavak) megértése szükséges – ebbõl persze mindenki annyit tanul meg, amennyit jónak lát (illetve, amennyit tudománya és oktatója megkövetel). A könyv szerzõje köszönetét fejezi ki Dr. Szabó Mihály professzor úrnak, a könyv szakmai lektorának, és Dr. Pukánszky Béla tanszékvezetõ egyetemi tanár úrnak a könyv kiadásának támogatásáért. Dr. Fenyõ Róbert, Dezsõ Mihály és Imre Zoltán az ábrák készítésében nyújtottak igen értékes és szakszerû segítséget, amit ezúton köszönök meg. Köszönet illeti a Juhász Gyula Felsõoktatási Kiadó munkatársait gondos kiadói munkájukért. Szeged, 2018. július 2. Dr. habil. Mihály András egyetemi tanár, az MTA doktora Szegedi Tudományegyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlõdéstani Intézete 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 40. E-mail: mihaly.andras@med.u-szeged.hu