jeltudomany

Jeltudomány

1890 Ft

Alkalmazott nyelvészeti mesterfüzetek 05.
Szerző: Voigt Vilmos
ISSN: 2061-7674
ISBN: 978 963 9927 45 2
Kiadási év: 2011.
Formátum és terjedelem: A/5, Formátum és terjedelem: 144 oldal

Elfogyott

Termékleírás

Tartalom Előszó .......................................................................................................... 7 1. Bevezetés .............................................................................................. 9 2. A „jel” és ennek meghatározása ............................................................ 15 3. Jel és jelek, jelrendszer és jelrendszerek .............................................. 23 4. A jelek osztályozása .............................................................................. 31 5. Milyenek a jelek? ................................................................................... 43 6. Jelentés és jel ........................................................................................ 55 7. A szöveg működésének szemiotikai elmélete ....................................... 71 8. A strukturális szemantikából a szemiotikáig .......................................... 77 9. Elsődleges és másodlagos jelrendszerek ............................................. 83 10. Jelek és jelszövegek felépítése ............................................................. 93 11. A társadalmi szemiotika és a kultúra szemiotikája ................................ 107 12. A kultúra szemiotikájának további kérdései .......................................... 119 13. Két ígéret beváltása .............................................................................. 131 14. Tájékoztatás .......................................................................................... 139 Melléklet ...................................................................................................... 143 Előszó A Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke kezdettől fogva tág értelemben közelítette meg az alkalmazott nyelvészet tárgyát, célját, módszereit és diszciplináris környezetét. Ezzel a szemléletmóddal rugalmasan alkalmazkodott az oktatás és kutatás aktuális elvárásaihoz, illetőleg illeszkedett a nyelvészeti szakképzés adott rendszeréhez és kurzusaihoz. Ilyen motivációk eredménye többek közt a Nyelvészeti Füzetek és a Fasciculi Linguistici Series Lexicographia eddig megjelent tizenegy kötete. E kiadványok általános jellegük vagy tematikai változatosságuk következtében rendszerint segédanyagként funkcionáltak, s így inkább csak közvetetten vettek részt a tanítási-tanulási folyamatokban. Az Alkalmazott nyelvészet bölcsész és a hozzá kapcsolódó Nyelv- és beszédfejlesztő tanár szak bevezetésével azonban új helyzet alakult ki. Új igényként fogalmazódott meg egy olyan kiadványsorozat létrehozása is, amely a 2008-ban akkreditált két mesterszak képzési tervét, formálódó kurzuskínálatát differenciált, tematikusan szervezett anyagokkal látja el, s így közvetlenül szolgálhatja az oktatási folyamatokat, a hallgatók felkészülését. Az így életre hívott Alkalmazott Nyelvészeti Mesterfüzeteket jegyzeteknek szánjuk. Kötetei szakirányok, tantárgycsoportok és kurzusok anyagáról nyújtanak átfogó képet, tájékoztatják, motiválják, orientálják a diákokat, az adott tematika teljes körű feldolgozását azonban nem tarthatjuk feladatuknak. Képzési terveinknek megfelelően kiadványsorozatunk is tanszékünk sajátosságait, nyitott szellemiségét tükrözi. Így a Mesterfüzetek lapjai, kötetei is nyitva állnak a miénktől eltérő hagyományokkal rendelkező alkalmazott nyelvészeti műhelyek és más hangsúlyokkal szerveződő alkalmazott nyelvészet szakok oktatói, kutatói és hallgatói előtt. E műhelyek és szakok intézményes együttműködése nemcsak az oktatás színvonalát és a kutatás hatékonyságát javíthatja, hanem az alkalmazott nyelvészet infrastruktúráját is továbbfejlesztheti. Vass László és Tóth Szergej szerkesztők