Módszertani közlemények_final
Módszertani közlemények_final

Módszertani Közlemények 2021 – 61. évfolyam 1. szám

Ingyenes!

Kiadja a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Kiadóhivatal: 6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
Telefon: +36/62-546-071
E-mail: kiado.jgypk@szte.hu
Szerkesztőség:
SZTE JGYPK Alkalmazott Pedagógiai Intézet
6725 Szeged, Hattyas sor 10.
Telefon: +36/62-546-339
E-mail cím: api.jgypk@szte.hu

Évente három alkalommal jelenik meg.
ISSN 2786-3212

Kategória:

Termékleírás

A kiadvány ingyenesen letölthető: Módszertani Közlemények 61.1 2021