Fejezetek a sportélettan tárgyköreiből

Dr. Pósa Anikó  

ISBN 978-963-306-336-1

iDevice ikon Bevezetés

Amikor a „Fejezetek a sportélettan tárgyköreiből" című jegyzet megírását elkezdtem, azon tűnődtem, hogyan tehetném érdekesebbé, komplexebbé a sportolóknak, testnevelő tanároknak, sportszakos képzésben résztvevőknek az élettani ismereteket. Elengedhetetlen volt némi biokémiai, anatómiai, molekuláris biológiai bevezető után bizonyos témák részletesebb tárgyalása. Tudtam, hogy a jegyzetnek többféle igényt egyszerre kell kielégítenie, egyrészt az oktatók igényét, a hallgatók igényét és szimplán a már valamilyen formában sporttal foglalkozóknak az igényét. Mindezeket szem előtt tartva született meg a tananyag. Ezek után remélem, hogy a jövendő testnevelő tanárok, sportolók számára megfelelő alapot szolgáltat.

Ez a jegyzet semmiképpen sem helyettesítheti az élettan tantárgy kötelező és ajánlott jegyzeteit, inkább az azokban foglalt ismeretek továbbviteléhez ajánlom.

Nagyon fontosnak tartottam, hogy az anatómiai, élettani, biokémiai, patológiai, patofiziológiai, farmakológiai alapok újra megbeszélésre kerüljenek. Zárásként megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem a kiadvány társszerzőinek (Dr. Varga Csaba, Kedvesné Dr. Kupai Krisztina) valamint a jegyzet lektorának (Dr. Juhász Béla) az értékes hozzájárulásukat a közös erőfeszítéshez.