Felhívás logopédia alkalmassági szűrésre

 

Tisztelt Hallgatók!

 

A „logopédia szakirány” választás előtt álló hallgatókat értesítjük, hogy a logopédiai alkalmassági szűrés 2022 márciusában lesz személyes jelenléttel.

 

Azoknak a hallgatóknak, akik logopédia szakirányon kívánják tanulmányaikat folytatni, a szűrésen való részvétel kötelező.

Az alkalmasság további feltételei között szerepel még megfelelő tanulmányi átlag elérése (legalább 4,0-es hagyományos átlag), valamint az írásbeli alkalmassági vizsgán (helyesírási teszt) való megfelelés.

Kérjük, hogy az érdeklődő nappalis és levelezős hallgatók 2022. március 1-ig (éjfél) jelentkezzenek a Jelentkezesi_lap feltöltésével a CooSpace Logopédia alkalmassági vizsga 2021/22 tavaszi félév felületén.

A határidő lejárta után jelentkezést nem tudunk elfogadni.

 

A felvehető hallgatók létszáma nappali tagozaton legfeljebb 20 fő, levelező tagozaton legfeljebb 20 fő.

 

Az írásbeli alkalmassági vizsga egy helyesírási teszt kitöltését jelenti, melynek értékelése pontozással történik. A felkészüléshez javasolt szakirodalom: Magyar Tudományos Akadémia (2021): A magyar helyesírás szabályai. 12. kiadás. Akadémiai Kiadó Zrt., Budapest. ISBN: 9789630596312

 

A beszéd-alkalmassági vizsgára saját választású szöveggel készülni nem szükséges; erre a célra előkészített szövegeket olvasnak fel a hallgatók véletlenszerű választás és rövid felkészülés után. A szöveg felolvasását rövid beszélgetés előzi meg. Sor kerülhet még a fogazat, a harapás, és az artikuláció pontosabb ellenőrzésére is. A beszédalkalmasság megítélése előzetesen meghatározott szempontsor alapján pontozással történik.

A lehetséges minősítések:

  • a logopédusoktól elvárható beszédmintát mutatja
  • a logopédusoktól elvárható beszédminta nagy valószínűséggel nem elérhető a szakirányon való tanulmányok megkezdéséig

 

Az írásbeli és a beszéd-alkalmassági vizsga beosztás szerint történik. Ezek időpontjáról a jelentkezést követően a hallgatókat a CooSpace felületen és az intézet honlapján tájékoztatjuk.

 

 

Szeged, 2022. 02. 21.

 

 

Dr. Döbör András                                                                           Tóthné dr. Aszalai Anett

dékán                                                                                          főiskolai docens

SZTE JGYPK                                                                                     SZTE JGYPK

intézetvezető, főiskolai docens                                                Gyógypedagógus-képző Intézet

SZTE JGYPK

Gyógypedagógus-képző Intézet

 

e-mail