A Szegedi Tudományegyetem Magyarország második legrégebben működő egyeteme. Középkori gyökerekig visszavezethető történetében két fordulópont a legjelentősebb: a Kolozsvárról Szegedre való áttelepítés (1921) és a felsőoktatási integráció (2000). Ez utóbbi során a korábbi négykarú tudományegyetem mára tizenkét karból álló, világszerte ismert és elismert felsőoktatási intézménnyé vált.

Az ezredfordulót követő években a kar képzési kínálata a közoktatás igényei szerint alakult át. Ma már a pedagógus-képzés szinte valamennyi formáját megtaláljuk itt, az óvodapedagógus-képzéstől a gyógypedagógus-képzésig.

A szakrendszerű gyógypedagógus-képzés 2002 szeptemberében indult a karon. A képzési struktúra átalakulása után 2007 szeptemberében jött létre az önálló Gyógypedagógus-képző Intézet, amely 2023-ban a JGPYK Alkalmazott Pedagógia Intézet tanszéke lett.

Célunk olyan gyógypedagógus szakemberek képzése, akik megalapozottan sokoldalú, korszerű és folyamatosan továbbépíthető elméleti és gyakorlati tudás birtokában kezdik el munkájukat.

A 7+1 féléves gyógypedagógia alapszak indítására 2006. szeptember 1-jén került sor. 2011 óta a három legkeresettebb szakirányon folyik akkreditált képzésünk. Értelmileg akadályozottak pedagógiája, Tanulásban akadályozottak pedagógiája és Logopédia szakirányokat választhatnak hallgatóink.

Oktatóink alapvető jellemzője a sokszínű tudás, a széleskörű érdeklődés és a gazdag szakmai tapasztalat. Mindez tükröződik a tudományos kutatásainkban, publikációinkban és a tananyagfejlesztő tevékenységünkben.

Arra törekszünk, hogy hallgatóinkat minél szélesebb spektrumon készítsük fel az életívet átfogó pedagógiai és terápiás kísérésre. A képzésben a tradicionális gyógypedagógus-műveltség értékeit és a legfrissebb multidiszciplináris ismeretanyagot kínáljuk hallgatóinknak.

A kutatói képességekkel rendelkezőknek lehetőséget teremtünk a színvonalas tudományos diákköri munkára. Elméleti és gyakorlati tudásuk gyarapítására külföldi partnerintézményeinknél is lehetőségük nyílik.

Egyik legfőbb erősségünk a képzés négy évét végigkísérő, magas színvonalon megszervezett intenzív szakmai gyakorlat, amelynek során hallgatóink valós pedagógiai helyzetekben próbálhatják ki alkalmasságukat és fejleszthetik képességeiket. Ezt az önreflexión alapuló gyógypedagógus-személyiségfejlesztést hatékonyan segíti a képzés utolsó félévében sorra kerülő szakterületi gyakorlat.

Hallgatóinkat felkészítjük a gyógypedagógia közoktatási és klinikai területének feladataira, tevékenységeire. Gyógypedagógusként munkájukat szociális-, közoktatási, egészségügyi és gyermekvédelmi intézményekben végezhetik. Az elhelyezkedési lehetőségek között egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak a civil szervezetek, illetve az egyházi fenntartású fogadó intézmények.

Végzett hallgatóink diplomájukkal kreditvizsgálat nélkül teljesítik a gyógypedagógia mesterszak jelentkezési feltételeit. Ezen kívül a gyógypedagógusok továbbtanulhatnak a magyar felsőoktatás számos mesterképzésében.
Dr. Fizel Natasa
intézetvezető főiskolai docens

VIDEÓ AZ INTÉZETRŐL>>

e-mail