Felhívás: Szép magyar beszéd verseny

 

A Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ esztergomi képzési színhelyén meghirdeti a 2022/2023-as tanévre a felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett Szép magyar beszéd versenyét, amelynek célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése.

Karunkon a helyi versenyt a Gyógypedagógus-képző Intézet és a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék rendezi meg a Tanácsteremben (JGYPK főépület, I. emelet) 2023. április 24-én, 13 órai kezdettel.

Jelentkezni Heraszika Viktóriánál lehet a Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéken:

személyesen: Hattyas utca 10. (3. épület, földszint jobbra)

telefonon: 06-62-544-781

e-mailben: heraszika.viktoria.edit@szte.hu

 

Jelentkezési határidő: 2023. április 17. 12 óra

 

A versenyfeladat:

Egy szabadon választott és egy kötelező szöveg értő és értető (de nem színészi) élőszóbeli bemutatása (felolvasása); elsősorban a 20-21. századi, esetleg a 19. századi magyar publicisztika, esszéirodalom vagy a kevéssé párbeszédes széppróza termékeiből. A szöveg ne haladja meg a három (3) percet; a választott szöveg ne fordítás, hanem eredeti magyar írásmű – vagy annak valamely részlete legyen.

 

A teljesítmény értékelésének főbb szempontjai:

  1. a) jó szövegértés és szöveghűség,
  2. b) a szövegtartalom, az írói szándék és a szövegszerkezet hiteles közlése,
  3. c) a beszédhelyzetnek, a szövegkörnyezetnek megfelelő tolmácsolás,
  4. d) jó beszédlégzés, a beszédhangok és hangkapcsolatok helyes ejtése, megfelelő

hangsúlyozás, dallamformálás, szünettartás; a beszédtempó, a hangerő illő

alkalmazása; a nonverbális eszközök szövegnek megfelelő, mértéktartó használata.

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

 

e-mail