Tisztelt Hallgatók!

AZ SZTE Oktatási Igazgatósága ismét megnyitja a kreditátviteli kérelem űrlapokat 2022. november 22. és december 4. napja között a Modulo-ban. (Karközi beadási hely)

Kérem, hogy minden tagozatváltó vagy átvett hallgató (nappali és levelező tagozat, összes képzés), akinek a korábbi képzése alapján még nincs rendben a kreditelismerése, az feltétlenül nézze át a Neptun oldalát és adja be a kérelmeit az összes hiányzó, elismertetni kívánt tárgyára.

 

Ebben az időszakban minden egyetemi hallgató számára elérhetőek az űrlapok!

Javasolt a Rendes kreditátviteli kérelem űrlap benyújtása, Listás kreditátviteli kérelmet csak az adjon be, aki az elmúlt 1-2 félévben tagozatot váltott, de azonos szakon maradt és nagyobb számban szeretne elismeréseket kérni.

 

A kérelem kitöltése előtt feltétlenül olvassák el a JGYPK kari kreditátviteli szabályzatát (lásd: Coospace – Hallgatói színtér – Szabályzatok, kari honlap – Szabályzatok).

Csak abban az esetben adják be a kérelmet, ha az eljárásrendben leírt feltételeknek megfelelnek.

Aki külső intézményből (nem SZTE) szeretne tantárgyat elismertetni, annak kötelező mellékletként az adott tárgy hitelesített tantárgyi tematikáját és a teljesítés igazolását is csatolni (pl. elektronikus leckekönyv). Ezek nélkül a kérelem hiánypótlásra visszakerül a hallgatóhoz. Aki lekési a határidőt, az csak tavasszal tudja újra kérelmezni az elismerést.

Fontos, hogy a csatolt dokumentumoknak azonosítható legyen a tulajdonosa, tehát ne csak az adott leckekönyvi oldalt szkenneljék be, ahol a kurzus teljesítésének részletei találhatók, hanem a teljes dokumentumot.

A 0 kredites tárgyak esetében (pl. korábban teljesített testnevelés kurzusok) továbbra sem működik a modulo űrlapos elismerés, ezeket a kéréseket dékáni kérelemmel tudják intézni, kizárólag a 0 kredites tárgyak esetében!

Szintén nem működik a korábbi képzésükben XA…, XM… kódon felvett egyetemi közös tárgyak elismertetése, ezek is kérhetők dékáni kérelemmel.

 

A beérkező kérelmek továbbításra kerülnek az intézetek/tanszékek felé, ahol az oktatók javaslatot tesznek az elfogadásra vagy elutasításra és ezt követően a kari Kreditátviteli Bizottság dönt az egyes kérelmekről.

A kérelmek aktuális állapotáról a Modulon belül a Feldolgozási naplóban találnak információt.

A benyújtást követően kérem, hogy figyeljék a saját neptunos hallgatói weboldalukat.

(Tanulmányok – Mintatantervek, Hivatalos bejegyzések, Információk – Teljesítéseim)

Az elismerést tárgyak a képzési tervekben jóváíródnak, az elutasításokat megtalálják a Hivatalos bejegyzések adatai között és a modulos űrlapjukon is tudják ellenőrizni.

 

Üdvözlettel,

Sas Gabriella

irodavezető

Oktatási Iroda

 

e-mail