Váltás normál nézetre

SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet


Főmenü

Felvételizőknek

Hallgatóinknak

NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK TÁJÉKOZTATÓJA 2019/2020. tanév II. félév - 2020.02.25


 

Ikt.sz.: X-121-1-TO/2020.

 

 

NAPPALI ÉS LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK

 TÁJÉKOZTATÓJA

2019/2020. tanév II. félév

 

 1. számú tájékoztató

 

Jelen dokumentum a következő tájékoztatókat tartalmazza:

 

 1. A) Általános információk minden hallgatónak (1-2. oldal)
 2. B) Információk végzős hallgatóknak: osztatlan tanárképzés, alapképzés, mesterképzés, felsőoktatási szakképzés, szakirányú továbbképzés
  (3. oldal)
 3. C) Információk alsóbb évfolyamoknak: osztatlan tanárképzés, alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés (4. oldal)
 4. E) Összevont kari naptár: 2019/2020. tanév rendje II. félév (5. oldal)

 

 

 

 

 1. A) Általános információk minden hallgatónak

2019/2020. tanév II. félév

 

Tájékoztatjuk a hallgatóinkat a tanulmányi munkával összefüggő határidős feladatokról.

 

A 2019/2020. tanév II. félév szorgalmi időszaka 2020. február 3-án kezdődik és
2020. május 16-ig tart.

 

A beiratkozása csak annak érvényes, akinek az előző féléve le van zárva, legalább egy kreditpont értékű kötelező tantárgyat felvesz és az előírt önköltség/költségtérítés első részletét befizette! Bármelyik hiányában a státusza passzív még nem meghatározott lesz!

 

Az önköltség összegét a Hallgatói Szolgáltató Iroda (Szeged, Ady tér 10. sz., tel: 62/ 544-794) által meghatározott módon kell befizetni az OTP Simple Pay alkalmazás segítségével. Lehetőség van bankkártyás befizetésre a POS terminálon, sikeres tranzakció esetén a befizetés azonnal jóváírásra kerül a Neptunban.

 

Az önköltség összegének befizetése legfeljebb három részletben történhet. Az első részlet (50 %) esedékessége a szorgalmi időszak első hónapjának február 10. napja, a második részlet (25 %) esedékessége a szorgalmi időszak második hónapjának március 10. napja, a harmadik részlet (25 %) esedékessége a szorgalmi időszak harmadik hónapjának április 10. napja. Ha a hónap 10. napja nem munkanap, akkor a fizetési határidő az utána következő első munkanap.

Az első részlet befizetésével a hallgató státusza aktív lesz, amennyiben annak egyéb feltételeit is teljesíti pl. kurzusfelvétel.

Az Egyetemi Szabályzat értelmében 10 napot meghaladó tartozás után 5000,-Ft szolgáltatási díjat kell fizetni.

 

 

 

 

 

Amennyiben az önköltség összegét diákhitelből kívánja kiegyenlíteni az engedményezési kérelmet 2020. február 15-ig kell leadni a Hallgatói Szolgáltató Irodában (Szeged, Ady tér 10.)

 

A 2019/2020. tanév II. félévére a kurzusfelvétel a http://www.neptun.u-szeged.hu vagy címen

– a kedvezményes (rangsoros) 2020. január 20 – január 25-ig,

a versenyalapú (normál): 2020. január 27- február 16-ig a vizsgára jelentkezéshez hasonló módon történik.

 

Ha a kurzusfelvétellel bármilyen problémájuk adódik, keressék a szaktanszéket vagy Sas Gabriella Oktatási Irodavezetőt a 62/544-765-ös számon vagy személyesen az Oktatási Irodában a Tanulmányi Osztály folyosója mellett található 1002-es szobában hétfőn és szerdán: 11-13 óráig illetve pénteken: 9-11 óráig.

 

 1. február 17-e után korrekciós kérelmet újabb tantárgy felvételére vagy módosítására csak az illetékes intézet/tanszék engedélyével lehet benyújtani a modulo programban február 28-ig, különeljárási díj ellenében.

 

A hallgató kötelessége ellenőrizni, hogy a vizsga befejezése után az érdemjegy felkerült-e a Neptunba.

A jegybeírással kapcsolatos észrevételt először a szaktanárnál kell jelezni 2020. február 15-ig.

A szaktanár a hiányzó vagy elírt érdemjegy beírását vagy javítását levélben kérelmezheti a Tanulmányi Osztály vezetőjénél, a levélnek tartalmaznia kell a vizsga nevét, kódját, dátumát.

 

     A 2019/2020. tanév II. félévének levelező tagozatos konzultációs beosztását a http://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/szervezeti-egysegek/tanszekek-intezetek címre kattintva a Tanszék honlapján olvashatják.

 

Passzív félévet a hallgató a Modulo programban kérelmezhet 2020. március 7-ig.

Megfelelő indok esetén a TVSZ 6.6 pontja alapján szülés, továbbá betegség vagy váratlan ok miatt ezt követően is kérhető „határidőn túli passzív félév”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. B) Információk végzős hallgatóknak: osztatlan tanárképzés, alapképzés, mesterképzés,

 szakirányú továbbképzés és felsőoktatási szakképzés

2019/2020. tanév II. félév

 

 

A záróvizsgák várhatóan 2019. június 2 – június 12. között lesznek.

 

Záróvizsgára azok a végzős hallgatók oszthatók be, akik az előírt formában arra jelentkeztek.

 

A 2020. júniusi záróvizsgára a jelentkezés határideje minden képzésen:

 1. április 20.

A határidő elmulasztása esetén a hallgató nem minősül végzősnek az adott szakon.

 

A szakdolgozat leadás határideje:

 • osztatlan tanárképzésben: április 15.
 • alapképzésen, bölcsész mesterképzésen és szakirányú továbbképzésen :
  április 20.
 • tanári mesterképzésen (szakdolgozat és/vagy portfolió): 2020. május 11.
 • felsőoktatási szakképzésen: május 20.

 

Azok a hallgatók, akik a szakdolgozatot társkaroknál írják, az ott meghatározott leadási határidőt kötelesek betartani!

 

A végzős hallgatók vizsgaidőszaka: 2020. május 11- 2020. május 25.
A teljesítések ellenőrzésére vonatkozó reklamációs időszak
2020. május 27-ig tart. Az elmaradt teljesítés rögzítését a tárgyat oktató tanszéken kell kérni.

 

Az oklevél megszerzésének nyelvi követelményeit a képzési területre vonatkozó előírások szerint kell teljesíteniük.

 

Aki az oklevél kiadásának nyelvi feltételét a záróvizsga idejéig nem teljesíti, az a diplomát a nyelvvizsga bizonyítvány bemutatását követő 30 napon belül kaphatja meg.

A diploma és melléklete magyar és egy idegen (angol) nyelven kerül kiállításra.

 

Az oklevélátadó ünnepség több turnusban lesz 2020. július 11-én.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. C) Információk alsóbb évfolyamoknak: osztatlan tanárképzés, alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés

2019/2020. tanév II. félév

 

 

 

A szakdolgozati témák a tanszéki hirdetőtáblán megtekinthetők, a nyomtatvány letölthető a http://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/aktualis-hirek/szakdolgozati-170123 címen.

Szakdolgozati témabejelentő lapot a témaválasztás után a három és négy szemeszteres képzésben résztvevő hallgatók, a második szemeszter  tantárgyfelvételi időszakának végéig, a hat szemeszteres képzésben résztvevő hallgatók a negyedik szemeszter tantárgyfelvételi időszakának végéig, de legkésőbb február 28-ig a Tanulmányi Osztályon adják le.

A témaválasztással kapcsolatban bővebb tájékoztatást a tanszéken kérhetnek.

 

A mesterképzésben résztvevő tanár szakos hallgatók tanítási gyakorlatáról szóló tájékoztató az SZTE  Gyakorló Gimnázium www.gyakg.u-szeged.hu/jelolt oldalon és a JGYPK honlapján olvasható http://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/tanulmanyi-hirek/aktualis-hirek címen.

A bolognai rendszerű tanárképzéssel kapcsolatos szabályzatokat a BTK Neveléstudományi Intézet honlapján a www.edu.u-szeged.hu/nt/hu/?q=tanarkepzes/bolognai olvashatják.

 

A hallgatók személyesen vagy telefonon is kereshetik a Tanulmányi Osztályt.

Ügyfélfogadás :       hétfő-szerda: 10:00 – 13:00 óráig,

kedd – csütörtök: 12:00 – 15:00 óráig                     

                                 pénteken: 8:00 – 11:00 óráig

 

Telefonszám: – tanulmányi előadók:  +36 62/546-064, -066 , -067,

– Oktatási Irodavezető, TR referens: +36 62/544-765.

 

A tanulmányokkal kapcsolatos mindennemű kérelmet a Modulo programban kell beadni, a Karközi beadási hely virtuális irodában az aktuális kérvény kiválasztásával.

 

Levelező tagozatos hallgatóknál a tanulmányi szabadság ügyében a munkáltató az illetékes.

 

A diákigazolvány érvényesítésével és a Diákhitel engedményezési szerződéssel kapcsolatban a Hallgatói Szolgáltató Irodát (SZTE JATIK 6722 Szeged, Ady tér 10. Tel: 62/544-794) keressék.

Az aktuális tudnivalókról a kari honlapon a tanulmányi hírekben (http://www.jgypk.u-szeged.hu/karrol/tanulmanyi-hirek/aktualis-hirek) a Tanulmányi Osztályon, illetve az intézetek/tanszékek/szakcsoportok hirdetőtábláján elhelyezett tájékoztatókból értesülhetnek, kérjük rendszeresen figyeljék!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020. tanév rendje

 1. félév

 

 

február 3 – május 16. Szorgalmi időszak
január 20 – január 25. Kedvezményes (rangsoros) kurzusfelvétel
január 27 – február 16. Normál (versenyalapú) kurzusfelvételi időszak
április 10 – április 17. Tavaszi szünet
április 20. Jelentkezés záróvizsgára osztatlan tanárképzés, alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés
április 15. Szakdolgozat beadási határideje osztatlan tanárképzés
április 20. Szakdolgozat beadási határideje alapképzés, bölcsész mesterképzés, szakirányú továbbképzés
május 11. Szakdolgozat, illetve portfolió beadási határideje tanári mesterképzés
május 20. Szakdolgozat és/vagy portfolió beadási határideje felsőoktatási szakképzés
június 30. 16:00 óra Hallgatói elismerések pályázati beadási határideje

(A kar kiváló hallgatója, A kar kiváló sportoló hallgatója, A kar kiváló művész hallgatója, A szak kiváló hallgatója)

május 11 – május 25. Vizsgaidőszak (utolsó évesek)
május 18 – június 27. Vizsgaidőszak
június 2 – június 12. Záróvizsga
július 29 – július 4. Utóvizsga időszak
július 11. Oklevélátadó ünnepség

Szeged, 2020. február 21.

 

SZTE JGYPK                                                                                                           TANULMÁNYI OSZTÁLY

 

 

 

 


Váltás normál nézetre