Kedves Hallgatók!

Amennyiben a konzulens másképp nem rendelkezik, az alábbiakat javasoljuk a szakdolgozatuk védéséhez.

Javasoljuk, hogy a prezentációt logikusan építsék fel, keretes szerkezetben mutassák azt be.

Pl:

  • Mi volt a kutatás célja?
  • Fontosabb szakirodalom megjelenítése.
  • Milyen eszközöket, módszertant alkalmaztak?
  • Eredmények bemutatása, értékelése.
  • Esetleges további kutatási lehetőségek a jövőre nézve.

A védés maximum 15 perces lehet, időtúllépéskor a konzulens leállíthatja a prezentáció bemutatását.

Nem kell sok diát készíteni, kb. 1 percet lehet számolni 1 diára. A diák ne legyenek zsúfoltak, látható betűmérettel és színnel lássák el azokat.

Személyes védés esetén biztonsági másolat legyen mindenkinél, esetleges meghibásodás esetére.

Akinek szüksége lenne hangfalra, jelezze előre!

Nem kötelező, de ajánljuk az alábbi PPT hátteret használni:

gyp háttér_ppthez

Szakdolgozat-bemutatásának-kötelező-elemei

Jó felkészülést kívánunk!

Üdvözlettel,

Oktatásszervezők

e-mail