Kedves Hallgatók!

Őszi félévben a Szakdolgozati konzultáció 1. és a Szakdolgozati konzultáció 3. kerül meghirdetésre.

Ha valakinek másik konzultációra is szüksége van, jelezze nekünk e-mail-ben, mert csak akkor kerül meghirdetésre.

Azoknak a hallgatók, akik most veszik fel a Szakdolgozati konzultáció 1-et, a Szakdolgozati témabejelentő lapot le kell adniuk 2018.10.19. 12:00-ig a 6001-es irodában!

A Szakdolgozati konzultáció 1-4. tanegységek követelményei

Szakdolgozati konzultáció 1.

A szakdolgozati konzultációk szerkezetéről és követelményeiről átfogó tájékoztatást olvashat az Intézet honlapján. A témavezető oktatókról, és ajánlott témáikról a honlapon talál információt. A későbbiekben egy alkalommal van lehetőség témát és konzulenst váltani. A váltás legkésőbb a Szakdolgozati konzultáció 3. tanegység felvételéig történhet meg.

 • A hallgató október 20-ig kapcsolatfelvételt kezdeményez a választott konzulens oktatóval.
 • Egyezteti az oktatóval a választott témát.
 • A konzultációk száma: legalább egy személyes találkozás, és két elektronikus egyeztetés.
 • A választott témához a hallgató minimum tíz tételből álló releváns, korszerű szakirodalmi jegyzéket állít össze és mutat be az utolsó konzultációs alkalomra, ami nem lehet később, mint december 10-e.
 • A követelmények teljesítését az oktató a Szakdolgozati Konzultációt Igazoló Lapon dokumentálja.
 • A követelmények teljesítése feltétele a Szakdolgozati konzultáció 2. tanegység felvételének.

Szakdolgozati konzultáció 2.

A szakdolgozati konzultációk szerkezetéről és követelményeiről átfogó tájékoztatást olvashat az Intézet honlapján.

 • A konzultációk száma: legalább egy személyes találkozás, és két elektronikus egyeztetés.
 • A hallgató az összegyűjtött irodalom alapján felvázolja témájának elméleti kereteit, melynek terjedelme 2500-3000 karakter. Leadási határidő április 30-a.
 • A követelmények teljesítését az oktató a Szakdolgozati Konzultációt Igazoló Lapon dokumentálja.
 • A követelmények teljesítése feltétele a Szakdolgozati konzultáció 3. tanegység felvételének.

Szakdolgozati konzultáció 3.

A szakdolgozati konzultációk szerkezetéről és követelményeiről átfogó tájékoztatást olvashat az Intézet honlapján.

 • A konzultációk száma: legalább egy személyes találkozás, és két elektronikus egyeztetés.
 • A hallgató a meglévő elméleti keretet kibővítve elkészíti a szakdolgozat elméleti bevezetőjét. Erre alapozva rövid kutatási tervet dolgoz ki, és megfogalmazza kutatási kérdéseit, melyhez felhasználja a szakirodalmi forrásokat. Munkaanyagát kiegészíti a tervezett kutatásának módszertanával. Leadási határidő november 30-a.
 • A követelmények teljesítése feltétele a Szakdolgozati konzultáció 4. tanegység felvételének.
 • A követelmények teljesítését az oktató a Szakdolgozati Konzultációt Igazoló Lapon dokumentálja.

Szakdolgozati konzultáció 4.

A szakdolgozati konzultációk szerkezetéről és követelményeiről átfogó tájékoztatást olvashat az Intézet honlapján.

 • A konzultációk száma: legalább két személyes találkozás, és két elektronikus egyeztetés.
 • A hallgató a szakdolgozat munkapéldányát  a leadási határidőt megelőző 10 munkanappal köteles eljuttatja a témavezetőjének. A konzulens oktató hozzájárulása nélkül a dolgozatot nem áll módjában leadni.
 • A követelmények teljesítését, és a szakdolgozat leadásához szükséges témavezetői hozzájárulást az oktató a Szakdolgozati Konzultációt Igazoló Lapon dokumentálja.
e-mail