VIZUÁLISKULTÚRA–TANÁRSZAK FELVÉTELI
EN
FELVÉTELIZŐKNEK
FELVÉTELI VIZSGA A VIZUÁLISKULTÚRA-TANÁR SZAKON A vizsga helyszíne : Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Rajz – Művészettörténet Tanszéke A felvételi vizsga komponensei: 1. Felvételi beszélgetés – a jelentkező megismerése 2. Rajz gyakorlati felvételi vizsga 1. Felvételi beszélgetés: A személyes találkozás során a vizuáliskultúra-tanár tanárképzésre jelentkezők pályaképéről, személyes motivációiról, egyéniségéről, kommunikációs képességeiről, pedagógiai elképzeléseiről, általános műveltségéről, kreativitásáról alkotunk képet. A beszélgetéshez hozzanak magukkal: 8-10 darab otthon készült munkát (lehetőség szerint ne az iskolai rajzórákon készülteket). A felvételin kötetlen beszélgetés zajlik az otthon készült munkák segítségével. 2. Gyakorlati vizsga: A gyakorlati felvételi vizsga célja: tájékozódás a jelentkező vizuális képességeinek fejlettségi szintjéről. Feladatok : a ) Fejrajz (portré) - tónusos ábrázolás környezettel: Tanulmányrajz ½ íves méretben, tetszőleges eszközzel, javasolt eszköz: rajzszén. 90 perc a ) Mértani testek, síkok szerkezeti rajza. Szabadkézi rajz ½ íves méretben, tetszőleges eszközzel, javasolt eszköz: grafitceruza vagy pittkréta). 45 perc a ) Színvázlatok. Színvázlatok összetettebb csendéletről, A/5-ös méretben, legalább 4 db, javasolt eszköz: akvarell). 45 perc Kérjük, a felvételihez szükséges ábrázolási eszközöket és anyagokat valamint a szükséges dokumentumokat (személyazonosságot igazoló dokumentumok, a felvételi eljárás díjának befizetését igazoló csekk eredeti példánya) a felvételire hozzák magukkal! A felkészüléshez ajánlott irodalom: Kőnig Frigyes (2013). A művészeti anatómia alapjai. Budapest: Cser Kiadó. ISBN: 9789632782935 Kőnig Frigyes (2014). Térábrázolás. Budapest: Cser Kiadó. ISBN: 9789632783499 Kőnig Frigyes (2016). Kompozíció. Budapest: Cser Kiadó. ISBN:2016. 978 963 278 443 4 A képzéssel kapcsolatos további információk kérhetők a Rajz-Művészettörténet Tanszék tanulmányi felelősétől: fabulyanejoli@gmail.com
A FELVÉTELI ELJÁRÁSOK BEMUTATÁSA
DOKUMENTUMTÁR ÓRAREND TÖRTÉNET MUNKATÁRSAK