VIZUÁLISKULTÚRA–TANÁRSZAK FELVÉTELI
EN
FELVÉTELIZŐKNEK
FELVÉTELI VIZSGA A VIZUÁLISKULTÚRA-TANÁR SZAKON A vizsga helyszíne : Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Rajz – Művészettörténet Tanszéke A jelentkezőknek rajz alkalmassági vizsgán kell részt venniük. A felvételi vizsga első felében (9:00-13:00-ig) a gyakorlati vizsgát készítik el a jelentkezők, majd 1 órás szünetet követően 14:00-tól kezdődik a felvételi elbeszélgetés. Pályaalkalmassági vizsga részei: Kérjük az alábbiakban felsorolt eszközöket és dokumentumokat feltétlen hozza magával: - ½ íves rajzlapok, - égetett rajzszén vagy préselt szén, - rongy, - monopol gumi, - kréta (pitt) v. grafit, - akvarell v. tempera, - ecsetek. - személyazonosságot igazoló dokumentumok, Kérjük a felvételizőket, 8:45-ig jelenjenek meg teljes felszereléssel, a Szeged, Brüsszeli krt. 37. sz. alatti épületünk udvarán. A felkészüléshez ajánlott irodalom: Kőnig Frigyes (2013). A művészeti anatómia alapjai. Budapest: Cser Kiadó. ISBN: 9789632782935 Kőnig Frigyes (2014). Térábrázolás. Budapest: Cser Kiadó. ISBN: 9789632783499 Kőnig Frigyes (2016). Kompozíció. Budapest: Cser Kiadó. ISBN:2016. 978 963 278 443 4 A felvételivel kapcsolatban további információ a következő linken található: http://www.jgypk.hu/tanszek/rajz/felveteli-b.html További kérdések esetén az alábbi elérhetőségen érdeklődhet: Telefon: 62/420-305/108 mellék dr. Fabulya Zoltánné tanulmányi felelős: fabulyanejoli@gmail.com
A FELVÉTELI ELJÁRÁSOK BEMUTATÁSA
DOKUMENTUMTÁR ÓRAREND TÖRTÉNET MUNKATÁRSAK
1. feladat:
Fejrajz (portré) - tónusos ábrázolás környezettel. (Tanulmányrajz ½ íves méretben, tetszőleges eszközzel, javasolt eszköz: rajzszén).
90 perc
2. feladat:
Mértani testek, síkok szerkezeti rajza . ( Szabadkézi rajz ½ íves méretben, tetszőleges eszközzel, javasolt eszköz: grafitceruza vagy pittkréta).
45 perc
3. feladat:
Színvázlatok . ( Színvázlatok összetettebb csendéletről, A/5-ös méretben, legalább 4 db, tetszőleges eszközzel, javasolt eszköz: akvarell).
45 perc
4. feladat:
Szóbeli felvételi vizsga: A személyes találkozás során a vizuáliskultúra-tanár tanárképzésre jelentkezők pályaképéről, személyes motivációiról, egyéniségéről, kommunikációs képességeiről, pedagógiai elképzeléseiről, általános műveltségéről, kreativitásáról alkotunk képet. - Válogasson ki a saját, korábbi alkotásaiból ( nem iskolai rajz) maximum 8- 10 darabot, amelyek reprezentálják az Ön érdeklődési körét és a már meglévő szakmai ismereteit. (pl: tanulmányok, festmények, egyedi-, sokszorosító- és digitális grafikák, a design tárgykörébe tartozó, digitális technikát is tartalmazó tervek, szobrok, kollázsok, fényképek, fotografikák stb., bármilyen technikával és méretben készült egyéb síkbeli- vagy térbeli alkotás képe.) - A szabadon választott munkáknak legfeljebb a fele lehet a műtermi színes vagy monokróm tanulmány - Beszélgetés az otthonról hozott munkákról, általános tájékozottság vizsgálata a vizualitás és művészetek területén.
A rövidciklusú és osztatlan vizuális kultúra tanárképzés felvételijének időpontja: 2024 . június 27.-28 (Brüsszeli krt. 37.) Pótnap június 29. (szombat) 9:00 (akinek az eredeti beosztás szerinti felvételi időpont nem alkalmas, és ezt előzetesen jelzi a felvételi irodának) A felvételi eljárás várható díja 4000 forint , melynek befizetéséről és részleteiről a tanulmányi osztály tájékoztatólevelében fognak pontos információt kapni a jelentkezők.