Katona Zsolt
2014. február 11. - admin

Katona Zsolt tanársegéd, PhD-hallgató

Oktatói tevékenység: úszás, vízi rekreáció, rekreáció-elmélet, sporttörténet, sportszakmai táborok

Kutatási terület: az úszásoktatás módszertana, utánpótláskorú úszók felkészítése

Telefon: 62/546-255
E-mail: katona.zsolt.zoltan@szte.hu
Fogadóóra: e-mailben egyeztetett időpontban >>>


Kecskemétiné Petri Adrien
2014. február 11. - admin

Kecskemétiné Petri Adrien ny. adjunktus

Oktatói tevékenység: biomechanika, kineziológia, testkultúra elmélet, kutatásmódszertan, sportszakmai táborok elmélete és gyakorlata

Kutatási terület: a testnevelésben mért adatok számítógépes programjai és matematikai-statisztikai feldolgozása, koordinációs képességek vizsgálata, testkultúra elmélet, kutatásmódszertan

Telefon: 62/544-756
E-mail: PetriAdrien@szte.hu >>>


Kiss Gábor
2014. február 11. - admin

Kiss Gábor ny. főiskolai docens

Oktatói tevékenység: rekreáció elmélet és módszertan, úszás elmélet és gyakorlat, személyi edzés elmélete és gyakorlata, sportmenedzsment, marketing

Kutatási terület: sportszervezés, rekreáció-elmélet, a testmozgás preventív medicinális hatásai, antropometriai jelzők és az elhízás, élvonalbeli atléták felkészítése

Telefon: 62/544-752, 20/357-4936
E-mail: kissga@jgypk.u-szeged.hu >>>


Lőrinc Ildikó
2014. február 11. - intézet

Lőrinc Ildikó oktatásszervező, ügyvivő szakértő

Tevékenysége: oktatásszervezés (pl. órarendek, egyéni tanulmányi kérelmek)

Telefon: 62/546-250
E-mail: lorinc.ildiko@szte.hu >>>


Dr. habil. Molnár Andor
2014. február 11. - admin

Dr. habil. Molnár Andor, PhD főiskolai docens

Oktatói tevékenység: humánbiológia-humánbiológia a sport vonatkozásában, anatómia, élettan-sportélettan, antropometria, mozgástanulás és szabályozás, mozgásfejlődés

Kutatási terület: élettani-sportélettani kutatások, endokrinológia, a só-, víz- és energiaháztartás szabályozásának vizsgálata, atlétatriász

Telefon: 62/546-254
E-mail: molnar.andor@szte.hu
Fogadóóra: csütörtök 10.00-12.00 (4017-es iroda) >>>


Nagy Ágnes Virág
2014. február 11. - intézet

Nagy Ágnes Virág, tanársegéd, PhD hallgató

Oktatói tevékenység: szakmódszertan, gyógytestnevelés, sportszakmai tábor (sí) , mozgásos játékok, gimnasztika, motoros képességek fejlesztésének oktatásmódszertana, integrált testnevelés és sportfoglalkozások elmélete és gyakorlata, sajátos fejlesztést igénylő tanulók testnevelése, rekreációs és szabadidősportok oktatásmódszertana

Kutatási terület: mozgásfejlődés – mozgásfejlesztés: mozgásfejlődés elakadása, és annak hatása a mozgástanulás és tanítás folyamatára, a kognitív funkciókra, a viselkedésre, magatartásra és a testtartásra; perzisztáló primitív reflexek hatása a szeméyiségfejlődésre

E-mail: nagy.agnes.virag@szte.hu
Fogadóóra: szerda 10.00-12.00 >>>


Orbán Kornélia
2014. február 11. - admin

Orbán Kornélia tanársegéd, PhD-hallgató

Oktatói tevékenység: sporttörténet, motoros képességek fejlesztése és mérése, biometria, fittségi vizsgálatok, etikett-protokoll, vízhez szoktatás és úszás, testnevelés az óvodában

Kutatási terület: a rendszeres testmozgás preventív medicinális hatásai, egészségmagatartás, sportmotiváció

Telefon: 62/546-293
E-mail: orbank@jgypk.szte.hu
Fogadóóra: jelenleg szülési szabadság >>>


Polcsik Balázs
2014. február 11. - intézet

Polcsik Balázs tanársegéd, PhD-hallgató

Oktatói tevékenység: sporttudományi kutatások módszertana, sportszociológia,
sportpedagógia, testnevelés elmélete és módszertana.

Kutatási terület: a sportesemények társadalmi szerepe és megítélése, helyi lakosok percepciói, önkéntesség a sportban.

Telefon: (+36) 703617709
E-mail: polcsik.balazs@gmail.com
Fogadóóra: >>>


Dr. Szablics Péter
2014. február 11. - admin

Dr. Szablics Péter PhD, adjunktus

Oktatói tevékenység: gördülő és extrém sportok, gyógytestnevelés, masszázs, kosárlabdázás

Kutatási terület: mozgásgyógyszer, mozgáselemzés, sportanalitika

Telefon: 62/546-293
E-mail: szablics.peter@szte.hu
Fogadóóra: hétfő 14.00-15.00; kedd 11.00-12.00 >>>


Dr. Szabó Eszter
2014. február 11. - intézet

Dr. Szabó Eszter, PhD, egyetemi adjunktus

Oktatói tevékenység: Úszás, Sportági gyakorlat I. (úszás), Balesetmegelőzés-elsősegélynyújtás, A sport- és a rekreáció szociológiája

Kutatási terület: Gyermekek és fiatalok testi fejlettsége és motoros teljesítménye, Mozgásfejlődés, Mozgásterápiák

Telefon: +36-30-506-7978
E-mail: szabo.eszter@szte.hu
Fogadóóra: jelenleg szülési szabadság >>>