Bán Sándor
2014. február 11. - admin

Bán Sándor ny. főiskolai docens

Oktatói tevékenység: úszás, síelés, kerékpározás, masszázs, gimnasztika, atlétika

Kutatási terület: az úszásoktatás módszertana, úszásnemek technikájának javítása és fejlesztése, az iskolai úszásoktatás problémái, élvonalbeli úszók felkészítése

Telefon: 62/544-752
E-mail: sandorban2@yahoo.com >>>


Dr. Bóka Ferenc
2014. február 11. - admin

Dr. Bóka Ferenc, PhD adjunktus

Oktatói tevékenység: labdarúgás, edzéselmélet, erőfejlesztés, úszás, rekreációs és szabadidősportok.

Kutatási terület: A rendszeres testedzés hatása az egészségi állapotra és az egészségmagatartásra.

Telefon: 70/3607-804
E-mail: boka.ferenc@szte.hu
Fogadóóra: hétfő 11.30-12.30; szerda 11.30-12.30 >>>


Dobó Andrea
2014. február 11. - admin

Dobó Andrea, testnevelő tanár

Oktatói tevékenység: kézilabdázás, népi játékok, rekreációs és szabadidősportok, ütős sportok, úszás-vízirekreáció

Kutatási terület: utánpótláskorú kézilabdázók felkészítése

E-mail: dobo.andrea@szte.hu
Fogadóóra: jelenleg szülési szabadság >>>


Domokos Mihály
2014. február 11. - admin

Domokos Mihály intézeti menedzsmentért felelős intézetvezető-helyettes, mesteroktató

Oktatói tevékenység: a testnevelés tanítása, testnevelés-elmélet és módszertan,- néptánc, kosárlabdázás, sportpszichológia, sportpedagógia, sportszakmai táborok szervezése, vezetése

Kutatási terület: testnevelés-elmélet és módszertan, iskolarendszerek és testnevelési tantervek, kosárlabdázás módszertana, élvonalbeli kosárlabdázók felkészítése

Telefon: 62/546-291
E-mail: domokos.mihaly@szte.hu
Fogadóóra: e-mailben egyeztetett időpontban
>>>


Hajdúné Dr. Petrovszki Zita
2014. február 11. - admin

Hajdúné Dr. Petrovszki Zita, PhD mb. intézetvezető főiskolai docens

Oktatói tevékenység: Élettan; Sportélettan; Gerontológia, Testnevelés anatómia, élettan, egészségtan; Iskolai egészségtan; Gimnasztika; Zenés-táncos mozgásformák; Fitnesz irányzatok; Személyi edzés alapjai; Sportszakmai táborok (vízi – és sítábor)
Kutatási terület: Humán terheléses élettani vizsgálatok, sportdiagnosztika, antropometriai-, és bioimpedancia mérések, stressz és gasztrointesztinális rendszer vizsgálata; magatartás farmakológiai vizsgálatok

E-mail: hajdune.petrovszki.zita@szte.hu
Fogadóóra: szerda 14.00-15.00; csütörtök 10.00-11.00 >>>


Hézsőné Böröcz Andrea
2014. február 11. - admin

Hézsőné Böröcz Andrea, testnevelő tanár

Oktatói tevékenység: gimnasztika, gyógytestnevelés, kötélugrás, aerobic, mozgásprogramok, fitneszirányzatok elmélete és gyakorlata

Kutatási terület: a testmozgás preventív medicinális hatásai, tartásjavító prevenciós programok, fitneszirányzatok, az aerobic oktatás módszertana

Telefon: 62/546-098
E-mail: hezsone.borocz.andrea@szte.hu
Fogadóóra: e-mailben egyeztetett időpontban >>>


Hocza Ágnes
2014. február 11. - admin

Hocza Ágnes testnevelő tanár

Oktatói tevékenység: kézilabdázás, sportjátékok, gimnasztika, kötélugrás, iskolai és népi játékok, ütős sportok

Kutatási terület: kézilabdázás oktatásának módszertana, rekreatív fizikai aktivitás hatásai, utánpótláskorú kézilabdázók felkészítése

Telefon: 62/546-290
E-mail: hocza.agnes@szte.hu
Fogadóóra: hétfő 10.00-11.00; csütörtök 13.00-14.00 >>>


Jójárt Beáta
2014. február 11. - intézet

Jójárt Beáta intézeti ügyintéző

Ügyintézői tevékenység: Topolya sori Sortcsarnokkal kapcsolatos ügyek intézése (karbantartás, bérlés), hitelesített tematikák kiadása

Telefon: 62/544-740
E-mail: jojart.beata@szte.hu >>>


Dr. Karancsi Zoltán
2014. február 11. - intézet

Dr. Karancsi Zoltán PhD, egyetemi docens

Oktatói tevékenység: Sporttörténet, Az EU sport- és egészségpolitikája, Ázsia komplex földrajza, Különleges természetvédelmi területek az USA-ban, Afrika, Ausztrália és Óceánia komplex földrajza, Amerika komplex földrajza

Kutatási terület: Geoturizmus, Ökoturizmus, Táj- és környezetesztétika

Telefon: +36 20 363-5631
E-mail: karancsi.zoltan.janos@szte.hu
Fogadóóra: csütörtök 12.00-14.00 >>>


Dr. Katona Zoltán
2014. február 11. - intézet

Dr. Katona Zoltán, PhD, főiskolai adjunktus

Oktatói tevékenység: küzdősportok, küzdőjátékok, úszás, motoros képességek fejlesztése, edzésprogram tervezés elmélete és gyakorlata, rekreációs edzéstan, személyi edzés alapjai, a test- és a rekreációs kultúra fejlesztésének pedagógiája, EU sport és egészségpolitikája, rekreációs terek és sportlétesítmények, rekreációs szakmai tábor

Kutatási terület: sport- és rekreáció-földrajz; rekreáció-elmélet; sportrekreáció; életmód, fizikai aktivitás és egészség; geo-ökopotenciál términősítés és terroir földrajz, belvíztérképezés, szabadterületű tűzterületek műholdas távérzékelés alapú detektálása és minősítése.

Telefon: +36 70 205 1500
E-mail: katona.zoltan@szte.hu
Fogadóóra: szerda: 15.00-16.00; csütörtök: 13.00-14.00 >>>