Hézsőné Böröcz Andrea
2014. február 11. - admin

Oktatói tevékenység: gimnasztika, gyógytestnevelés, kötélugrás, aerobic, mozgásprogramok, fitneszirányzatok elmélete és gyakorlata

Kutatási terület: a testmozgás preventív medicinális hatásai, tartásjavító prevenciós programok, fitneszirányzatok, az aerobic oktatás módszertana

Telefon:
62/546-098
E-mail:
hezsone.borocz.andrea@szte.hu

1962-ben születtem Marcaliban. Az általános iskolát szülőhelyemen végeztem el, középiskolai tanulmányaimat a fonyódi Karikas Frigyes Gimnáziumban folytattam német specializációs osztályban. 1980-ban érettségiztem, és még ugyanebben az évben felvételt nyertem a Magyar Testnevelési Főiskolára. Jó tanulmányi eredményem elismeréseként “ Köztársasági ösztöndíjat” kaptam az utolsó 2 évre. Középiskolai tanár és gyógytestnevelő tanár végzettséget szereztem
1984-ben.

Első munkahelyem Budapesten a Gyöngyösi lakótelepi Általános Iskolában volt, ahol egy évet dolgoztam, (1984 -1985) Pályázat útján 1985-ben kerültem a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Testnevelés tanszékére tanársegédi beosztásba. Munkám jobbítása érdekében elvégeztem az aerobic edző szakot (TFTI, 1995), majd lehetőségem nyílt arra, hogy tudásomat bővítsem és Tartásjavító prevenciós Program oktatója lettem.(MTETI 1997) Megszereztem „Nordic walking instructor” képesítést is (TFTI 2009).

1998-ban megkaptam a Kar Pro Iuventute Kiváló dolgozója elismerő oklevelét, és ugyanebben az évben adjunktussá neveztek ki.

2010-2011 kollégiumi nevelőtanárként dolgoztam a Kar Teleki Blanka kollégiumában – 2011 szeptemberétől mint testnevelő tanár oktatok a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Testnevelés és Sporttudományi Intézetében.

Folyamatosan vezetek szakdolgozatokat és több TDK dolgozóm is országos TDK -versenyre jutott el. Sportszakmai munkám eredményeként 2014 -ben aerobic MEFOB versenyen a csapatom I. helyezést ért el.

A JGYPK Ifjúsági Bizottságának elnöke voltam 1998 -2010
Több pályázatban és tananyagfejlesztésben is részt vettem.
2005-2006 tagja voltam a Phare integrációt elősegítő dán –magyar oktatói csapatnak.

Tagja vagyok a MTA SZAB Sporttudományi Munkabizottságának.
Erasmus oktatói mobilitás keretében többször voltam külföldi tanulmányúton.

Publikációk

Letölthető verzió:
CV