Dr. habil. Győri Ferenc
2014. február 11. - admin

Születési hely, idő:
Kiskunfélegyháza
1964. szeptember 15.

Munkahely:
Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Testnevelési és Sporttudományi Intézet
Rekreáció és Sportegészségügyi Tanszék
6725 Szeged, Hattyas u. 10.

Munkakör:
Intézetvezető főiskolai docens (2016-tól),
Tanszékvezető főiskolai docens (2012-től),
Főiskolai docens (2011-től).

Kapcsolat: E-mail: gyori.ferenc.jozsef@szte.hu

Végzettség és szakképzettség:
Okleveles testnevelő tanár (Szegedi Tudományegyetem, 2015);
Okleveles földrajz szakos középiskolai tanár (József Attila Tudományegyetem, 1991);
Okleveles földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanár (Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, 1988).

Tudományos fokozat:
Habilitáció
(Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományok Doktori Iskola, 2021,
Megfontolások a felnőtt lakosság prevenciós célú egészségfejlesztéséről a rekreációs sport révén).
PhD
(Pécsi Tudományegyetem, Földtudományok Doktori Iskola, 2010,
A tehetségföldrajz elméleti és gyakorlati kérdései – Magyarországi modellvizsgálatok).

Egyéb képesítés:
Atlétikaedző (Testnevelési Főiskola Továbbképző Intézet, 1988);
Testnevelést tanító pedagógusok akkreditált továbbképzése (Magyar Diáksport Szövetség, 2014);
Közép- és emelt szintű érettségi vizsgáztató (Sulinova, 2005);
Intézményellenőrzési és értékelési szakértő (KPSZTI, 2001).

Nyelvismeret, nyelvvizsga:
angol – középfok „C”; orosz – alapfok „C”.

Ösztöndíj: Magyar Tudományos Akadémia Pedagógus Kutatói Ösztöndíja (1990).

Kutatási terület:
sport- és rekreáció-földrajz, rekreáció-elmélet, edzéselmélet, sport-, rekreáció- és egészségturizmus, tehetségföldrajz, oktatásföldrajz 

Oktatói tevékenység, oktatott tárgyak:
SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet: atlétika, edzéselmélet, rekreációelmélet, turizmus, sport- és egészségturizmus, rekreációs edzéstan, gimnasztika, erőfejlesztés, Magyarország gyógyvizei, sportszakmai táborok (vízi-, turisztika- és sítábor) (2011-től);
SZTE Földtudományok Doktori Iskola: A tudásföldrajz útjain: tehetségföldrajz, oktatásföldrajz. Kulturális földrajz (2013-tól);
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, majd SZTE, JGYPK, Földrajz Tanszék: földrajztanítás módszertana, kulturális földrajz (1995-2008 között óraadó);
Dugonics András Piarista Gimnázium, Szeged: földrajz, testnevelés (1992-2012);
Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szi. és Szki, Szeged: földrajz (1994-1995);
Erzsébethelyi Általános Iskola (korábban Padrah Lajos, majd Madách utcai Általános Iskola), Békéscsaba: földrajz, testnevelés, (1988-1992).

Szakmai gyakorlat és eredmények:

Sport és sporttudomány
Szakfelelős: Testnevelő tanár osztatlan tanári szak (2014-től), Sport- és Rekreációszervezés alapszak (2017-től);
Specializáció-felelős: Rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapszak, rekreációszervezés specializáció (2011-től), Edző BA atlétika specializáció;
Szakdolgozati és TDK témavezető (SZTE JGYPK TSTI, SZTE JGYPK AEEI);

Egyéb sportszakmai, vezetői és szervezési feladatok:

 • A Sport- és Rekreációszervezés alapképzési szak, valamint az Edző alapképzési szak kidolgozásának intézményi koordinálása (2014-től);
 • Részvétel a Sport- és Rekreációszervezés BSc, az Edző BSc, és a Rekreáció MSc szakok intézményi előkészítésében és kidolgozásában – SZTE JGYPK TSTI (2011-től);
 • Szakirányú és pedagógus továbbképzési programok fejlesztésének szakmai koordinátora (2013-2015);
 • Tananyagfejlesztési tevékenység (2013-);
 • Sportszakos Hallgatók Sporttalálkozója szervezőbizottságának elnöke (2018, Szeged);
 • Konferencia-szervezés: részvétel a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Testnevelési és Sporttudományi Szekciója megszervezésében és lebonyolításában (2013), TÁMOP disszeminációs konferenciák szervezésében (2014, 2015); MTA SZAB ülések (2016-);
 • Részvétel a sporttagozatos képzés szakmai feladatainak kidolgozásában – Dugonics András Piarista Gimnázium (2008-2011);
 • Magyar Atlétikai Szövetség ultramaraton-futó koordinátora (1996-2002);

Edzői tevékenység: atlétikaedző (1988-), erőnléti edző (Szegedi Kosárlabda Egylet, 2012-2016).
Sportturisztikai szervezőtevékenység: Gyalog-, kerékpár- és vízitúrák vezetése; csapatok felkészítése természetjáró versenyekre;
Versenyzői tapasztalat (1977-1998): atlétika, triatlon, duatlon;
Egyesületei: Honvéd Kun Béla SE, Szegedi Vasutas SE, Békéscsabai AC;

Legjobb egyéni sporteredmények:

 • 24 órás futás Európa-bajnokság 1. hely, Courçon, Franciaország (1996);
 • 100 km-es Európa Bajnokság 6. h. (1995), 7. h. (1993), 7. (1994), 10. h. (1992), 12. h. (1996);
 • Wörschach 24 órás Európa Kupa 1. h. (1997);
 • 100 km-es Világbajnokság 13. h. (1997); 18. h. (1995), 35. h. (1994),
 • 100 km-es Magyar Bajnokság 1. h. (1992), 1.h. (1993);
 • 12 órás futás Magyar Bajnokság, 1. h. (1994), 3. h. (1991)
 • Bécs-Budapest Szupermaraton 2. h. (1993), 3. h. (1994), 3. h. (1995);
 • Kelet-Magyar Ultramaraton 1. h. (1995);
 • Macadam 100 km Nemzetközi Verseny 1. h. (1995);
 • Reichenbach 24 órás Nemzetközi Verseny 1. h. (1996);
 • Nemzetközi Szeged Maraton 3. h. (1993);
 • Fuji Ironman, Nemzetközi Hosszútávú Triatlon Bajnokság és Magyar Bajnokság 12. h. (1999).

Tehetséggondozás:

 • OTDK (Polcsik Balázs, 2. hely., 2017; Tóth Larissza, 1. hely., 2021; Bartók Anikó, különdíj, 2021);
 • A Szegedi Tudományegyetem „Jó tanuló – Jó sportoló” pályázatán 1. hely (Seres Imre, 2014), 3. hely (Seres Imre, 2015);
 • Országos Diákolimpia 2. hely (1998), 3. hely (2009, 2011), 4. hely (1997, 2012), 6. hely (2008, 2009, 2010) 8. hely 2010);
 • Természetjáró Gyerekek és Diákok Országos Találkozója 1. hely (2000), 2. hely (2004, 2005, 2008), 3. hely (1999, 2005, 2007, 2010);

Földtudományok
Szakmai gyakorlat:

 • SZTE TTIK Földtudományok Doktori Iskola: témakiíró, oktató.
 • Szakdolgozat témavezető és konzulens (SZTE TTIK, SZTE JGYPK, NYME ACSJK);
 • Szekcióelnök: Mérnöki Kar TDK (2012, 2014), XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Testnevelési és Sporttudományi Szekciója Rekreáció és Sportturizmus tagozat (2013), IX. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl – Nemzetközi tudományos konferencia (2015);
 • Tanárjelöltek tanítási gyakorlatának szakvezetése (SZTE TTK);
 • Közép- és emelt szintű érettségi és versenyfelkészítés, vizsgáztatás földrajzból.

Kutatási téma, kutatóhely:

 • Sport- és rekreációföldrajz, tehetségföldrajz, sport- és egészségturizmus, rekreáció-kutatás (SZTE JGYPK TSTI, 2011-);
 • Tehetségföldrajz, oktatásföldrajz (PTE Földtudományok Doktori Iskola, 2002-2010);
 • Határ menti és regionális kutatások (JGYTF Földrajz Tanszék 1994-);
 • Megyei és települési vizsgálatok (egészségügy, mezőgazdaság, vállalkozások) (MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, Békéscsaba, 1988-1993).

Tehetséggondozás:

 • Tanulók versenyfelkészítése: OKTV 2. hely (2000), 11. hely (2012); Egyéb országos földrajzverseny 1. hely (1997, 1999, 2000), 2. hely (1998, 1999), 3. hely (1998), 5. hely (1995), 6. hely (1997, 2008), 7. hely (1996).

Pályázati tevékenység

 • Szakmai vezető: WATERTOUR, Development of water tourism on waterways connecting Hungary and Serbia. HUSRB/1602/31/0204;
 • Alprojektvezető: EFOP-3.4.3-16-2016-00014,  Szegedi Tudományegyetem oktatási és szolgáltatási teljesítményének innovatív fejlesztése a munkaerő-piaci és a nemzetközi verseny kihívásaira való felkészülés jegyében. AP_5 Egészségnevelés alprojekt (2018-2019);
 • Altémavezető: EFOP-3.4.3-16-2016-00014, AP_5, Egészségnevelés alprojekt, 1. Sportszolgáltatás és 2. Sportszakmai, egészségfejlesztési és kommunikációs támogatás 2016-2017, 2019-től;
 • Alprogramvezető: TÁMOP-4.1.2.E-15/1/KONV-2015-0002 “Új generációs sporttudományi képzés és tartalomfejlesztés, hazai és nemzetközi hálózatfejlesztés és társadalmasítás a Szegedi Tudományegyetemen” Sporttudományi Képzés- és tartalomfejlesztés alprojekt, Képzésfejlesztés alprogram (2015); TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV-2013-0011 „A 21. század követelményeinek megfelelő, felsőoktatási sportot érintő differenciált, komplex felsőoktatási szolgáltatások fejlesztése a Dél-alföldi Régió felsőoktatásában” Sporttudományi Képzésfejlesztés alprojekt, Képzésfejlesztés alprogram  (2013-2015);
 • Szakmai vezető: NTP-MH-MPA-12-008 Az SZTE JGYPK Testnevelés és Sporttudományi Intézet sportmentori programja;
 • Projektkoordinátor: NTP-EFT-MPA-12 Nemzeti Tehetség Program „A tehetséges fiatalok segítését szolgáló egyéni fejlesztési tervek kidolgozása” című pályázat (2013); NTP-INYK-MPA-12 Nemzeti Tehetség Program „Az idegen nyelvi kompetencia fejlesztését segítő idegen nyelvi nyári táborok támogatása” című pályázat (2013); NTP-TFK-MPA-12 „A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé válásának támogatása” című pályázat (2013); NTP-MH-MPA-12 „A mentori hálózat működésének és a mentori programok bemutatásának támogatása” című pályázat (2013); NTP-KNYT-12-0025 “Sport & Life” – “Sport egy életen át” című pályázat (2013).
 • Témavezető: OTKA pályázat (F 4724), MTA RKK ATI (1992-1993);

Egyéb szakmai tevékenység

 • Állami projektértékelő (2016-2019);
 • Egyházi fenntartású oktatási intézmények komplex intézményellenőrzése (KPSZTI 2002-2004).

Publikációk

Szerkesztői tevékenység:

 • KÖZTES-EURÓPA Társadalomtudományi folyóirat;
 • ARENA – JOURNAL OF PHYSICAL ACTIVITIES;
 • László Ferenc Sporttudományi Kutatóműhely sportszakmai tanulmány- és szakcikkgyűjtemény kötetei.

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, elismerések:

Tagság, tevékenység:

 • Országos Tudományos Diákköri Konferencia Testnevelés- és Sporttudományi Szekció ügyvezető elnöke (2019-2021);
 • Magyar Rektori Konferencia (MRK) Sporttudományi Szakbizottság, társelnök (2018-től)), tag (2014-);
 • MTA Szegedi Területi Bizottság, IX. Orvostudományi Szakbizottság, Sporttudományi Munkabizottság, titkár (2016-);
 • Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) Elméleti és Tudományos Bizottság, tag;
 • Magyar Tudományos Akadémia, köztestületi tag (2015-);
 • Magyar Testnevelési és Sportszakmai Kollégium, tag (2011-);
 • SZTE JGYPK Kari Tanács, tag (2016-);
 • SZTE JGYPK Tudományos Bizottság, tag (2017-);
 • Magyar Sporttudományi Társaság, Sportturisztikai Szakosztály, tag (2011- től);
 • Egyesület Közép-Európa Kutatására, tag (2010-);
 • Nemzetközi Ultrafutó Szövetség (IAU) Technikai Bizottság, tag (1998-2002);
 • Nemzetközi Ultrafutó Szövetség (IAU) Általános Tanács, tag (1994-1998);
 • Szegedi RSC, elnökségi tag (2017-);
 • SZEPI DSE, elnök (2000-2008).

Elismerések:

 • Magyar Ultrafutás Dicsőségcsarnoka Díj (Magyar Atlétikai Szövetség, 2016);
 • Életmű Díj (Ultrafutók Magyarországi Szövetsége, 2011);
 • Szent Gellért Érdemérem Ezüst Fokozata (Piarista Tartományfőnökség, 2002);
 • Magyar Atlétikai Szövetség Jubileumi Emlékérme (MASZ, 1997);
 • Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Természettudományi Szekció 2. díj (1989);
 • Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Természettudományi Szekció 3. díj (1987);
 • Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, Földrajz, 8. hely (1983).

Letölthető verzió:
CV