SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR
ALKALMAZOTT PEDAGÓGIAI INTÉZET - MAGYAR SZAKCSOPORT

home

Bíró-Balogh Tamás  
Beosztás:  tanársegéd  
Levelezési cím:  6725 Szeged, Hattyas utca 10.
Oktatói szoba:  7005
Hivatali telefon:  4761, (62)544-761
E-mail: birobalogh@jgypk.szte.hu
Fogadóóra (2019/2020. II. félév): kedd 12-13
Magyar Tudományos Művek Tára:  link

 

Rövid életrajz

 

1975. június 19-én születtem Gyomán. 1993-ban érettségiztem a gyomaendrődi Kner Imre Gimnáziumban. 1994-ben kerültem a JATE magyar szakára, azóta Szegeden élek. Diplomamunkám Ilia Mihály témavezetésével írtam, Karinthy Frigyes utaztató regényeiről. 2001–2002-ben három félévig meghívott óraadóként szemináriumokat tarthattam. 2002–2003-ban a szegedi Lazi könyvkiadónál láttam el lektori feladatokat, 2003 augusztusától 2004 decemberéig a Szeged című lap segédszerkesztője, 2005 januárjától 2007 februárjáig szerkesztője voltam. 2006–2009-ben a SZTE Modern Magyar Irodalom Doktori Képzés ösztöndíjas hallgatója voltam. Az egyetem Modern Magyar Irodalom tanszékén közel másfél évtizedig tartottam órákat, előadásokat és szemináriumokat, voltam demonstrátor, óraadó, tudományos munkatárs. 2013 nyarán váltak külön útjaink, utána a Kerkai Jenő Népi Kulturális Tanodában tanítottam általános iskolásokat, délutánonként. 2016-ig dolgoztam itt, 2016 szeptemberétől a SZTE JGYPK TÓKI Magyar szakcsoportjának vagyok tanársegédje.

2004 márciusában látott napvilágot szöveggondozásomban és utószavammal a Kosztolányi Dezső által az ifjúság számára átdolgozott Aranysárkány című regényének új (második) kiadása, majd még ugyanez év karácsonyára sajtó alá rendezésemben a Schöpflin Aladár összegyűjtött levelei című kötet. 2005 könyvhetére jelent meg, szintén sajtó alá rendezésemben és utószavammal, Nemes Nagy Ágnes addig kiadatlan regénye, Az öt fenyő. 2006 végén adták ki Álmodozók irkafirkája címmel első tanulmánykötetem, Tollvonások című második gyűjteményem 2009-ben. A 2014-ben megjelent Mint aki a sínek közé esett a harmadik, a 2016 nyarán kiadott Az irodalom személyessége (a „szegedi” irodalom történetéről) a negyedik tanulmánykötetem. 2016 őszén jelent meg a Radnóti Miklós dedikációt összegyűjtő Könyvvel üzenek néked című kötetem. Ezután is a 20. század magyar irodalomtörténetével foglalkoznék. Az utóbbi időben Radnóti Miklós életműve és életrajza foglalkoztat erősen.

Kiadták két prózakötetem is (Egy füzet magánélete, 1993, Nemlétező dolgok, 2004). 2002-ben, 2005-ben és 2011-ben munkámat NKA alkotói támogatással segítették. 1996-ban Faludy-díjat kaptam, 2004-ben Tiszatáj Jutalomban és Király István-emlékdíjban részesültem, 2007-ben Bárka-, 2013-ban Irodalmi Jelen-díjat vehettem át. 2015-ben a Kosztolányi-tanulmánykötetért Déry Tibor-díjat, 2017-ben a Radnóti dedikációs könyvért Erdődy Edit-díjat kaptam. 1998-tól 2010-ig a József Attila Kör tagja voltam, 2006-ban felvettek a Szépírók Társaságába, 2010-ben a Magyar Irodalomtörténeti Társaságba.

2007 nyaráig Balogh Tamás néven publikáltam.

 

Bővebb életrajz

 

Szakmai életrajz és publikációs jegyzék

 

Iskolák:

 • 1981–1989: 2. Számú Általános Iskola, Gyoma[endrőd]
 • 1989–1993: Kner Imre [Kiss Lajos] Gimnázium, Gyomaendrőd
 • 1993–1994: Tollpróba Újságíró Stúdió, Budapest
 • 1993–1994: JATE újságíró képzés (levelező)
 • 1994–2000: SZTE [JATE] BTK Magyar szak
 • 1996–2000: uo. 20. századi magyar irodalom speciális képzés
  Diplomamunka: „A gondolat a legjobb léghajó.” Karinthy Frigyes utópiái.
 • Témavezető: Ilia Mihály
 • 2006–2009: uo. Modern Magyar Irodalom Doktori Képzés (PhD-ösztöndíj)
  PhD-értekezés: A legkegyetlenebb műfaj. A Kosztolányi-életrajz kérdései.
  Témavezető: Olasz Sándor
 • 2015–: University of Jyväskylä, Department of Art and Culture Studies, Hungarian Studies
  Main supervisor: Prof. Tuomo Lahdelma

 

Végzettség:

Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár. Diploma kelte: 2006

 

Munkahelyek:

 • 2000–2006: SZTE Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék, óraadó
 • 2002–2003: Lazi könyvkiadó (Szeged) lektor, külső szerkesztő
 • 2003–2007: Szeged c. várostörténeti folyóirat, segédszerkesztő, szerkesztő
 • 2009–2013: SZTE Modern Magyar Irod. Tanszék, tud. segédmunkatárs
 • 2013–2016: Kerkai Jenő Népi Kulturális (később: Tini) Tanoda, humán tanár
 • 2016–  : SZTE JGYPK TÓKI Magyar szakcsoport, tanársegéd

 

Tagság:

 • 1998–2010: József Attila Kör
 • 2006– : Szépírók Társasága
 • 2010– : Magyar Irodalomtörténeti Társaság

 

Önálló kötetek:

 • Egy füzet magánélete. Bp., 1993. Novellák, jelenetek
 • Nemlétező dolgok. Szeged, 2004. Prózák
 • Álmodozók irkafirkája. Bp., 2006. Tanulmányok
 • Tollvonások. Szeged, 2009. Tanulmányok
 • Mint aki a sínek közé esett. Bp., 2014. Tanulmányok
 • Az irodalom személyessége. Szeged, 2016. Tanulmányok
 • Könyvvel üzenek néked. Radnóti Miklós dedikációi. Bp., 2016.

 

Sajtó alá rendezések:

 • Kosztolányi Dezső: Aranysárkány (ifj. kiad.) Szeged, 2004
 • Schöpflin Aladár összegyűjtött levelei. Pécs, 2004
 • Nemes Nagy Ágnes: Az öt fenyő. Szeged, 2005
 • Lengyel András írásai. Bibliográfia. Szeged, 2011

 

Díjak, ösztöndíjak:

 • Faludy-díj 1996
 • NKA alkotói ösztöndíj 2002
 • Tiszatáj Jutalom 2004
 • Király István-emlékdíj 2004
 • NKA alkotói ösztöndíj 2005
 • Bárka-díj 2006
 • PhD-ösztöndíj 2006–2009
 • Predoktori ösztöndíj 2009–2010
 • NKA alkotói ösztöndíj 2011
 • Irodalmi Jelen-díj (esszé kategória) 2013
 • Déry Tibor-díj 2015
 • Erdődy Edit-díj 2017

 

Jelenlegi munkák:

 • Radnóti Miklós irodalmi levelezése. Várható megjelenés: 2017
 • Utóéletek írói. Írások az irodalomtörténet-írásról. Várható megjelenés: 2017
 • Így dedikáltak ők. Irodalomtörténet – másképp. Várható megjelenés: 2018

 

Nyelvtudás:

magyar, angol (középfok C)

 

Frissítve:   február 19, 2020