SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR
ALKALMAZOTT PEDAGÓGIAI INTÉZET - MAGYAR SZAKCSOPORT

home

Dr. Kakuszi B. Péter PhD  
Beosztás: szakcsoport-, tanszék- és intézetvezető – főiskolai tanár  
Levelezési cím:  6725 Szeged, Hattyas utca 10.
Oktatói szoba: 5104
Hivatali telefon: 6345, (62)546-345
E-mail:  toki@jgypk.u-szeged.hu
Fogadóóra (2019/2020. II. félév):  email-ben való egyeztetés szerint
Magyar Tudományos Művek Tára:  link

 

Rövid önéletrajz

 

1985-ben végzett a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar-történelem szakon, majd ugyanott 1989-ben filozófia szakon. Kutatási területe a modern magyar irodalom, különösképpen Márai Sándor életműve. PhD dolgozatát 2000-ben védte meg. Ennek témája Márai Sándor németországi írói és publicisztikai tevékenysége volt. Tagja a magyar Filozófiai Társaságnak és a Madách Irodalmi Társaságnak. Az elmúlt másfél évtizedben két önálló és három szerkesztett kötetet jelentetett meg. Sikeresen pályázott több külföldi és magyar ösztöndíjra, köztük a DAAD, KAAD, ZIMOS, Soros, Bólyai stb. ösztöndíjakat nyerte el, valamint nyertes OTKA-pályázat vezetőjeként részt vett az ismeretlen Márai-szövegek feltárásában is.

 

Bővebb életrajz

 

Szakmai életrajz és publikációs jegyzék

 

Végzettség:

 • 2000 :József Attila Tudományegyetem, BTK, Ph.D .dolgozat védése (Összehasonlító irodalomtudomány, Márai Sándor és Németország
 • 1997 : József Attila Tudományegyetem, BTK, Összehasonlító Irodalomtudomány, PhD kurzus záróvizsgája
 • 1993 : Budapesti Műszaki Egyetem, Természet- és Társadalomtudományi Kar, Közoktatási Vezető
 • 1989 : József Attila Tudományegyetem, BTK, filozófia szak
 • 1985 : József Attila Tudományegyetem, BTK, magyar–történelem szak

 

Munkahelyek:

 • 2007-től: SZTE, JGYPK,  Óvó- és Tanítóképző Intézet, Magyar Szakcsoport
 • 1998-től: SZTE, JGYPK . Magyar Irodalom Tanszék
 • 1991-től: Dugonics András Piarista Gimnázium és Kollégium, Szeged
 • 1985-től József Attila Tudományegyetem, Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium, Szeged

 

Főiskolai beosztások:

 • 2016- től intézetvezető főiskolai tanár
 • 2009 – től főiskolai tanár
 • 2002 – 2009. főiskolai docens
 • 1998 – 2002. főiskolai adjunktus

 

Oktatómunka, a gyakorlati képzéssel való kapcsolat:

 • Szakvezető tanárként 1989-1991 a JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumában, majd 1991-1998 között a Dugonics András Piarista Gimnáziumban szakvezetői megbízással tanárjelöltek munkájának rendszeres vezetése.
 • A tanárképzés mellett bekapcsolódás az egyetemi oktatásba (SZTE BTK, PPKE BTK) szerkesztői, irodalomelméleti, irodalomtörténeti és poétikai kurzusokkal (2000-2010).
 • A Szt. Ignác Szakkollégium Irodalmi Műhelyének előadója (2005-2006)
 • Különféle irodalomtörténeti, összehasonlító irodalomtudományi, poétikai és irodalomelméleti és módszertani tantárgyak oktatása tanár szakos és tanítóképzős hallgatóknak.
 • Bizottsági tag és elnök az óvó – és tanítóképzőre jelentkező hallgatók alkalmassági vizsgáján.
 • Több ízben a közép- és általános iskolai tanárok számára szervezett továbbképzések előadója Magyarországon és Szlovákiában.Szakdolgozati munkák irányítása és opponálása.
 • Folyamatosan oktatta az SZTE JGYPK Magyar Irodalom Tanszék Levelező Tagozatának hallgatóit a képzés megszűnéséig.
 • Aktív részvétel az SZTE JGYPK Művészeti, Művészetpedagógiai és Művészetközvetítő Szakkollégiumának megszervezésében és a szakkollégium Irodalompedagógiai Műhelyének irányítása, munkájának szervezése 2004-től.
 • A TOKI Magyar Szakcsoport és a Művészetközvetítő Szakkollégium által szervezett mesemondóversenyek megszervezése minden tanévben.
 • A TOKI Magyar Szakcsoportja munkájának szervezése, irányítása.

 

Egyéb szakmai tevékenység

 • A JGYTFK által szervezett OTDK magyar irodalmi szekciójának főszervezője 2001-ben.
 • 2003 óta tagja, 2014 óta elnöke az SZTE JGYPK  Oktatási és Akkreditációs Bizottságának.
 • 2006 óta kb. 70 alkalommal 10-18 éves korosztály számára készült magyar nyelv és irodalom témakörébe tartozó tankönyvek, munkafüzetek, szöveggyűjtemények, feladatgyűjtemények és olvasónaplók tudományos-szakmai bírálatát végezte és végzi minisztériumi felkérésre.
 • 2008-2012 között a bonni KAAD Stiftung magyarországi partnergrémiumának (a németországi ösztöndíjra pályázók kiválasztására jogosult háromfős kollégiumának) tagja.
 • PhD dolgozat opponálása Szabó Ádám: Az út Canudosba. Márai Sándor regényének megközelítési lehetőségei (ELTE BTK, 2010.)

 

Szakmai rendezvényen:

2000 óta elnöke a Hódmezővásárhelyen évente megrendezett országos, 10-18 éves korosztályokat érintő, „Író-deák vers- és prózaíróverseny” zsűriének, amelyre immáron alkalmanként ezernél több pályázat érkezik

 

Tudományos munkásság:

Egyéni kutatások, teamprojektek, ösztöndíjak:

 1. 1995-ben Berlinben egy hónapot töltött a Humbold Egyetem Bölcsészettudományi Karán a Soros  Alapítvány támogatásával. Kutatási feladata Márai Sándor német nyelvű publicisztikájának ” feltérképezése” és összegyűjtésének megkezdése.(meghívó: Paul Kárpáti, Leiter des Seminars für Hungarologie, Humboldt Universität zu Berlin)
 1. 1996-97-ben 12 hónapos KAAD támogatással összegyűjtötte Márai Sándor Németországban (Lipcse, Frankfurt és Berlin), az első emigráció idején publikált írásainak jelentős részét, valamint vizsgálta Márai és a frankfurti Társadalomkutatási Intézet, ill. Márainak a Frankfurter Zeitung und Handelsblatt című napilap szerkesztő- és írógárdájával (Rudolf Geck René Schickele, Thomas Mann stb) kialakított kapcsolatát.(meghívó: Dr. Paul Kárpáti, Leiter des Seminars für Hungarologie, Humboldt Universität zu Berlin)
 1. 1998-ben az osztrák Janineum Alapítvány támogatásával két hónapig Bécsben kutatott. A húszas években Ausztriában publikált Márai-írásokat tárta fel.(meghívó: Janineum Stiftung, Mag. Anna Glaser)
 1. 1998-ben egy hónapot töltött Bajorországban a KRUPP-Stipendiaten-Programm keretében az Eichstätti Egyetem Bölcsészettudományi Karán a ZIMOS alapítvány támogatásával, ahol a nacionalizmus XX. századi kelet- és közép-európai problematikájával és az irodalomra gyakorolt hatásával foglalkozott.(meghívó: Prof.Dr. Nikolaus Lobkowitz, Katolische Universität Eichstätt, Zentralinstitut für Mittel-und Osteuropastudien)
 1. 1999-ben a Soros Alapítvány támogatásával a berlini Humboldt Egyetemen töltött két hónapot és az újabb – az első emigrációval kapcsolatos – ismeretek birtokában befejezte a fiatal Márai újságokban és folyóiratokban elszórtan megjelent írásainak a felkutatását. A fenti kutatások gerince a 2000-ben megvédett PhD dolgozatát alkotja.
 1. 2001-ben a DAAD és a KAAD támogatásával ismét három hónapot töltött Németországban (Humboldt Universität zu Berlin, meghívó: Prof. Kulcsár Szabó Ernő akadémikus, Leiter des Semanars für Hungarologie) Célja a Márai munkásságával kapcsolatos német tudományos és ismeretterjesztő munkák összegyűjtése és elemző értékelése.
 1. 2003-ban MÖB támogatással két hónapot töltött Bécsben a Collégium Hungaricumban hasonló céllal. (Meghívó: Prof. Paul Deréky Universitat Wien, Abteilung für Hungarologie)
 1. 2004-ben hároméves OTKA támogatást kapott a fiatal publicista Márai Sándor 1918-25 közötti publicisztikájának szöveggondozására. Teamvezető volt a lezárult kutatásban. (3 általa szerkesztett és szöveggondozott, eddig ismretlen Márai-írásokat tartalmazó forráskötet és egy általa írt tanulmánykötet a kutatás eredménye.
 1. 2004-207. hároméves Bólyai-ösztöndíj. Pályázatának címe: Bibliai motívumok Márai Sándor munkáiban.
 1. 2004-óta több izben járt Németországban a Máraival kapcsolatos forráskiadások kutatása és a tudományos szakmai kapcsolatok építése érdekében.
 1. 2004-óta több ízben járt Bécsben a bécsi Janineum Stiftung  támogatásával. Útjainak célja szakmai kapcsolatok kiépítése a Bécsi Egyetem Hungarológiai Intézetével és a Márai-recepció tanulmányozása volt.

 

Tudományos előadások:

Belföldön:

 1. Márai és az európai kultúra, Nouvelles tendances en littérature comparée II. nemzetközi komparatisztikai konferencia a JGYTF Magyar Irodalom Tanszékének és a picardiai Jules Verne Egyetem Regénykutató Központjának közös szervezésében, Szeged, 1995.
 2. Márai Sándor individuumszemlélete , JATE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék által szervezett országos konferencia, Szeged, 1996.
 3. Márai Sándor Madách Imréről, VI. Madách Szimpózium, a Madách Társaság szervezésében, Balassagyarmat, 1998.
 4. Az újságíró Márai, Nouvelles tendances en littérature comparée III. nemzetközi komparatisztikai konferencia a JGYTF Magyar Irodalom Tanszékének és a picardiai Jules Verne Egyetem Regénykutató Központjának közös szervezésében, Szeged, 1998.
 5. Dugonics András, a költő és a tanár, Dugonics Társaság szimpóziuma, Szeged, 1998.
 6. Márai Sándor és az expresszionizmus, a JGYTFK által szervezett tudományos konferencia fiatal kutatóknak, Szeged, 2001.
 7. A fiatal újságíró Márai Sándor, Nouvelles tendances en littérature comparée IV. nemzetközi komparatisztikai konferencia a JGYTF Magyar Irodalom Tanszékének és a picardiai Jules Verne Egyetem Regénykutató Központjának közös szervezésében, Szeged, 2003.
 8. Bibliai és profán motívumok Márai Sándor néhány prózai művében. Az egykori KAAD-ösztöndíjasok éves szimpoziumán, Budapest, 2004.
 9. Madách és Márai motívumvilágáról, XII. Madách Szimpózium, a Madách Társaság szervezésében, Balassagyarmat,
 10. Márai Sándor és az expresszionizmus. Néhány Márai-vers taníthatóságának lehetőségei a 10-12 éves tanulóknak. “A magyar nyelv és irodalom oktatásának jelene és jövője” Magyartanárok- magyart tanítók – magyar tanítók II. Országos Konferenciája, Budapest, 2007.
 11. A lázadó Márai / szövegértelemzések/. XII. Apáczai-napok (Nemzetközi Tudományos    Konferencia), Győr,
 12. Az árulás kérdésköre Márai néhány művében, Sokszínűség és egyediség a tanító- és óvóképző intézet munkájában (Óvó- és Tanítóképző Intézet konferenciája), Szeged, 2009.
 13. Szükségszerűség vagy lehetőség? Eddig „ismeretlen szövegek” bevonása 8-12 éves korú kisdiákok kompetenciafejlesztésébe, Módszertani kultúra és pedagógiai eredményesség a XXI. században  című VIII. tantárgy-pedagógiai Nemzetközi Tudományos  Konferencia, Baja, 2009.
 14. Márai Sándor individuum-szemléletének változásai (Nemzetközi emlékkonferencia Márai Sándor születésének 110. évfordulója alkalmából, Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ, Szombathely, 2010.
 15. Márai értékvilágának változása (SZTE JGYPK TOKI Műhelymunkája. Felolvasó ülés az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság rendezésében, Szeged, 2010.
 16. A svéd gyermekversek tanításának szerepe a kisiskolások nevelésében (XV. Apáczai-napok Szolidaritás és párbeszéd a nemzedékek között. Nemzetközi Tudományos Konferencia, Győr, 2011.
 17. Adalékok Márai értékvilágának újragondolásához (Alcím: Az irodalmi kánon folyamatos változása: Márai-írások tanításának lehetőségei, a Márai-értékvilág megközelítésének átgondolása kisdiákokat tanító pedagógusoknak) Tantárgy-pedagógia és pedagógiai kultúra egykor és ma IX. Tantárgy-pedagógiai       Nemzetközi Tudományos Konferencia, Eötvös József Főiskola, Baja, 2014.
 18. 18.Adalékok Madách Imre: Az ember tragédiája című művének értelmezéséhez, XXII. Madách Szimpózium, a Madách Társaság szervezésében, Kecskemét, 2014.

 

 Külföldön:

 • 1999. június 30. Berlin, vendégkutatói előadás, a berlini Humboldt Egyetem Bölcsészettudományi Karának szervezésében, Alexander Márai, der Publizist.
 • 2000. augustus 8-14. Kassa, előadássorozat a Kassai Nyárai Egyetemen Márai Sándor és az       expressszionizmus címmel
 • 2001. április 16-17. Nyitra, a Nyitrai Egyetem Bölcsészettudományi Karának szervezésében        és meghívására, Márai Sándor és Németország
 • 2003. szeptember 24. Bécs, vendégkutatói előadás a Collegium Hungaricumban és annak szervezésében, Márai Sándor und Wien.

 

Idegennyelv-ismeret:

 • angol középfok (nyelvvizsga 1983.)
 • német középfok (nyelvvizsga 1989.)

francia, orosz, olasz  alapfok

A fenti két – nyelvvizsgával elismert – nyelven olvas, beszél és ír hétköznapi és a szakmába vágó témákról

Frissítve:   február 19, 2020