designatum: dolgok/tényállás-konfigurációk osztálya, amelyekre a jel/jelkomplexus általánositva (fogalmilag) utal. (designatio.)