jelkomplexus (jelkomplexum, komplex jel, signum verbale): a jelölő (significans) és a jelölt (significatum) viszonya, egysége.