significatum: a jelkomplexus jelölt komponense, a tulajdonképpeni jelentés. A ~ közvetlen konstituensei az értelem (sensus) és a relatum-imago.

A ~ és a significans között a significatio relációja áll fenn.