relatum-imago: a significatum közvetlen konstituenseinek (~, sensus) egyike. A ~ annak a (világfragmentum-specifikus) tényállás-konfigurációnak a mentális képe, amelyről - az interpretáló véleménye szerint - a 'szöveg szól'.