sensus: a significatum közvetlen konstituenseinek (~, relatum-imago) egyike. A ~ a vehiculum értelem-szemantikai organizációja, tulajdonképpen a szöveg mint jelkomplexus szemantikai 'architektoniká' ja (formatio).

A ~  két aspektusból vizsgálható/vizsgálandó: egyfelől a szöveget felépítő nyelvi elemek (sensus designatus (rendszerszerű sensus)), másfelől a szövegben feltehetően kifejeződő világfragmentum (sensus referens (kontextuális sensus)) nézőpontjából. Ebben a megközelítésben a ~ : a vehiculummal és a benne kifejeződő/kifejezhető tényállás-konfigurációval (relatum) kapcsolatba hozható értelem.