sensus referens (kontextuális sensus): a sensus két összetevője közül: a szövegben feltételezetten kifejeződő, tényleges vagy fiktív (a befogadótól valónak tartott világgal ilyen vagy olyan módon/mértékben megfeleltethető) és különféle részvilágokból álló világfragmentumra/ténvállás-konfigurációra (relatum) utaló értelem.

A ~ és a sensus másik összetevője (a sensus designatus (rendszerszerű sensus)) között a kontextualizáció relációja áll fenn.

A ~nek három típusa különböztethető meg: a configurationalis ~, az ~ inferenciális ~ és a relacionális ~.

(A ~ben megtalálható a sensus designatus apperceptumának és evocatumának analogonja is.)