apperceptum <lat. 'észlelet'>: nyelvi formában teljes egészében ki nem fejezhető fogalmi sensus ('szemantikai felépítés'); a sensus három összetevője (az ~, a diktum és az evokátum) közül: a szöveg (vagy valamely része) fizikai megjelenési formájához (vehikulumához) – a nyelvi-logikai értelem (diktum) közvetítésével – hozzárendelhető, bármely érzékszerv által létrehozott mentális kép.