dictum (fogalmi verbális sensus): a sensus designatus (rendszerszerű sensus) három típusa (~, apperceptum, evocatum) egyikeként : a vehiculumban verbálisan kifejeződő nyelvi-logikai értelem. A ~ tehát az a sensus, amelyet a szöveg szavaihoz az adott verbális kotextusban hozzárendelhető fogalmi verbális sensusok (kb. 'értelmező szótárbeli jelentés'-ek) kombinációiként nyer(het)ünk.

A ~nak három organizácóformája/aspektusa különböztethetó meg: a configurationalis ~, az inferenciális ~ és a relacionális ~.