configurationalis (konfigurációs) dictum: a dictum három aspektusának (~, inferenciális dictumrelacionalis dictum) egyike. A ~ az az értelem, amely a relacionális dictum konstituenseinek vehiculumbeli sorrendje által fejeződik ki. A ~mal kapcsolatos alapkérdés az, hogy mi és milyen jelleggel változik meg akkor, ha egy elrendezés megváltoztatásával a relacionális dictum nem változik meg. (vs configurationalis sensus referens.)